Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.11.2020 21:48

Výročná konferencia eTwinning dopadla podľa očakávaní

eTwinning, komunita škôl v Európe, ktorá naučila už viac než dva milióny žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne i napriek tomu, že ich delia hranice, ponúka pre svojich priaznivcov – učiteľov i žiakov atraktívne moderné prostredie na vzájomné učenie sa. V tomto roku oslavuje svoje 15. narodeniny. O tom, že sa  žiakom i učiteľom darí svedčia skvelé výsledky, ktoré sú každoročne vyhodnocované na Výročnej konferencii eTwinning.

V tomto roku sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. októbra 2020, v reakcii na mimoriadne opatrenia spôsobené pandémiou COVID-19, v inej forme ako po predchádzajúce roky – online.  eTwinning sa v roku 2020 tematicky zameriava na zmenu podnebia a výzvy v oblasti životného prostredia s cieľom poskytnúť nástroje a vedomosti, ktoré žiakov a  študentov môžu inšpirovať pri vytváraní pozitívnych a udržateľných zmien v školách a komunitách a v tomto duchu prebiehala i konferencia. Výročná konferencia eTwinning je vrcholom týchto aktivít a umožnila realizátorom eTwinning stretnúť sa, diskutovať a učiť sa jeden od druhého.

Konferencie sa zúčastnilo viac než 600 učiteľov zo 44 zapojených európskych krajín. Prvý deň bol venovaný oceňovaniu najlepších európskych eTwinningových projektov - eTwinning prize, záznam z odovzdávania cien tu.

Počas ďalších dvoch dní konferencie si účastníci programu eTwinning mohli vybrať zo štyroch desiatok tvorivých a inšpiratívnych workshopov vedených odborníkmi a učiteľmi. Jeden z workshopov – „Kolaboratívne umelecké projekty zamerané na záchranu našej planéty" viedla i slovenská učiteľka výtvarnej výchovy, ilustrátorka a ambasádorka eTwinning na Slovensku Alexandra Gábor, ktorá účastníkov workshopu oboznámila s metodikou kolaboratívnych umeleckých projektov a  príkladmi a skúsenosťami s aktivitami na spracovanie environmentálnych tém, ako sú recyklácia, zmena podnebia, nulový odpad a povedomie o problémoch, ktorým naša planéta čelí. Medzi workshopmi v tvorivých prestávkach mohli účastníci konferencie online nadväzovať a udržiavať kontakty a zdieľať skúsenosti, aby našli inšpiráciu a vytvorili pozitívnu zmenu vo svojich školách a komunitách.

Konferencia bola úspešná i napriek tomu, že prebehla online a učitelia boli motivovaní a inšpirovaní do ich ďalšej úspešnej pedagogickej práce nielen v projektoch eTwinning, ale vo vzdelávaní vôbec.

 

Súvisiace články

31.05.2017 20:00

Budem dobrý druhák

Ach! Milí rodičia! Už končíte so svojim dieťaťom prvý ročník? Už vie čítať i písať a počítať?
01.08.2017 10:18

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac júl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!
31.10.2017 17:44

Aj novozámocký Matičiarik dnes vítal prezidenta SR

Členovia novozámockého Detského folklórneho súboru Matičiarik na tohtoročné jesenné prázdniny budú dlho spomínať. Prečo? Stretli sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý zavítal na pracovnú návštevu do mesta Nové Zámky v dopo...