Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.03.2020 07:45

Výstava: Babylon armád - Boje na JZ Slovensku ( 1944 - 1945 )

" Babylon armád - Boje na JZ Slovensku ( 1944 - 1945 )" je názov  najnovšej výstavy Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. 

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 5. marca 2020.  Výstava, ktorá je usporiadaná  príležitosti 75. výročia konca 2. svetovej vojny,  približuje návštevníkom vojnové udalosti na juhozápadnom Slovensku od decembra 1944 do apríla 1945.      

" Nielen politické, ale hlavne geografické podmienky juhozápadného Slovenska predurčili, že ciele i dynamika bojov boli úzko prepojené s oslobodzovaním územia Maďarska, obzvlášť s dobývaním „pevnosti Budapešť". Jednotlivé bojové operácie boli primárne plánované na podporu, alebo naopak znemožnenie snažení jednej alebo druhej strany v priestore medzi Ostrihomom a jazerom Balaton. Práve tento „okrajový" charakter bojových operácií medzi Ipľom a Váhom, vedno s nie príliš presvedčivými výsledkami oslobodzujúcej Červenej armády, viedli k desaťročiam opomínania významu bojov v tomto regióne. V posledných rokoch má ambíciu vyplniť túto medzeru výskum Pavla Šteinera, ktorého výsledkom je dvojzväzková publikácia s názvom Babylon armád. Odtiaľ bol už iba krok k myšlienke skĺbiť najnovšie poznatky s bohatým zbierkovým fondom Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch a vytvoriť pri príležitosti 75. výročia ukončenia vojny výstavu s názvom Babylon armád – Boje na JZ Slovensku (1944-1945)." hovorí Pavol Rusnák, autor a kurátor výstavy, historik MJT v Nových Zámkoch . 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj Pavol Šteiner, vysokoškolský pedagóg, autor dvojdielnej publikácie Babylon armád, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil hrdinstvo ľudí a ich boj za slobodu počas druhej svetovej vojny.  

Pavol Rusnák,autor výstavy poukázal vo svojom príhovore aj na zaujímavosť, ktorou je fotografia na  plagáte: " Hľadajúc vhodnú fotografiu pre plagát výstavy som narazil na snímku Jakova Rjumkina z roku 1942 zobrazujúcu  Raisu Maximovnu Balyasnikovu z 13. gardovej jazdeckej divízie , ktorá oslobodzovala Nové Zámky  a dotyčná zdravotníčka s najväčšou pravdepodobnosťou pred 75 rokmi bola v okolí mesta, alebo priamo v ňom."

Výstava je zameraná predovšetkým na militárie, predstavuje návštevníkovi širokú škálu najpožívanejších pechotných i protitankových zbraní, munície, ako i výstroja bojujúcich strán. Popri tom sa venuje aj problematike propagandy a prostredníctvom dobových nariadení a vyhlášok približuje vybrané aspekty vplyvov vojny na obyvateľstvo Nových Zámkov, ktoré boli ako dôležitý železničný uzol v posledných mesiacoch pred oslobodením postihnuté tromi ničivými bombardovaniami.

Po príhovoroch autora výstavy Pavla Rusnáka a Pavla Šteinera,autora publikácií Babylon armád, výstavu slávnostne otvoril Tomáš Bihari , riaditeľ Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch . Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo hudobné vystúpenie Viktora Christova, absolventa ZUŠ Nové Zámky a držiteľa zlatého pásma v súťaži Zahrajže nám píšťalôčka.

Túto zaujímavú výstavu si môžeme pozrieť do 28. mája 2020.

Súvisiace články

26.02.2017 19:15

Kultúrne poukazy 2017

Už v minulosti nastali v distribúcii kultúrnych poukazov zvláštne javy....
15.08.2017 12:15

Učíme sa s druhákmi

Už je to síce dosť dávno, ale pár rokov som mala možnosť učiť na prvom stupni tretiačikov a štvrtáčikov matematiku, výtvarnú a pracovné. Tieto tri predmety sa mi poradilo veľmi pekne prepojiť.
18.06.2017 06:45

Spoznávali čaro ovčej vlny a prácu s ňou

Prednosti ovčej vlny, ako aj jednu z techník jej spracovania, poznajú už aj žiaci Základnej školy na ulici Gábora Bethlena v Nových Zámkoch.