Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
18.02.2019 09:41

Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu

Dňa 15.02.2019 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch Výstavnej siene Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 etnografická výstava s názvom Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok. Hlavnú záštitu nad organizovaním podujatím prevzali Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici a Univerzitná knižnica v Bratislave. Hlavnými kurátormi organizovaného podujatia sú pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Andrušková, PhD. a PhDr. Richard Drška. Návštevníci majú možnosť si pozrieť panelovú expozíciu do 15.03.2019.

Región Záhorie zaberá západnú časť Slovenska, územie je bohaté na výskyt rôznorodých javov tradičnej ľudovej kultúry, vďaka čomu má aj bohatý potenciál využitia v oblasti rozvoja cestovného ruchu(chalupárstvo, rafting po Baťovom kanáli).

Ľudový odev Záhorského regiónu môžeme charakterizovať ako veľmi pestrý, čo sa týka experimentovania s farebnými motívmi, súčiastkami(čepiec s tylovým dienkom a pod.) a rozličnými odevnými doplnkami(paličkovaná, madeirová čipka). Výstava približuje človeku nezasvätenému do problematiky základné rozdiely medzi mužským a ženským sviatočným odevom, ktoré sú zväčša preukázateľné v použití súčiastok. Sviatočný či obradový odev sa nosí pri významných rodinných príležitostiach ako napríklad krst, svadba a pohreb. Autori či kurátori výstavy špecifickú pozornosť venovali obdobiu od dvadsiatych až do štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy reflektujeme aj najvýznamnejšie spoločenské zmeny či už v oblasti politiky, ale aj umenia. Mnoho vystavovaných panelových objektov je zameraných na spomínané kľúčové obdobie, konkrétne ide o zimný sviatočný odev vydatej ženy z Kútov, Jablonice a Prietrže, zimný sviatočný odev muža z Moravského Svätého Jána a obradový odev nevesty z Holíča. Výstava je obohatená aj o fotografickú zbierku najvýznamnejšej osobnosti Záhoria Jána Náhlika, konkrétne ide o obrázok ženy v sviatočnom odeve z Radošoviec, muža v halene z Radošoviec, sviatočného odevu vydatej ženy a muža z Jablonice, dievčaťa a vydatej ženy v sviatočnom odeve z Hradišťa pod Vrátnom a pod. Z odevných ženských súčiastok tu bol zastúpený aj krézel z Hlbokého, Jablonice, živôtik z Radimova, Kútov a zo Sekúl a krátky priliehavý kabátik(kacabajka) z Radimova. Ľudový odev zo Skalice bol ovplyvnený mestskou kultúrou, čo obvzlášť pozorujeme pri obradovom odeve nevesty a ženícha na Skalickej svadbe, nakoľko Skalica získala status slobodného kráľovského mesta.

Putovná výstava Ľudový odev na Záhorí- tradície a dnešok mala veľkolepý úspech aj v Skalici, Malackách, Kútoch a Senici. Milovníkov folklóru a umenia výstava očarí na prvý pohľad.

Súvisiace články

29.07.2018 16:14

Výstava tibetských artefaktov v Nových Zámkoch

V Múzeu J. Thaina v Nových Zámkoch práve prebieha jedinečná výstava nazvaná Klenoty Tibetu. Jedná sa o ukážky vzácnych predmetov, ktoré dnes státisíce ľudí po celom svete používajú ako pomôcku pri návrate k vnútornému pokoju.
09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...
21.01.2017 07:45

Ako komunikujú naši žiaci?

Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.