Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
06.07.2018 09:26

Výstava malieb Jána Bergera práve beží

V dňoch 22.06. - 30.09. 2018 je inštalovaná v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Námestí Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave monografická výstava akademického maliara profesora Vysokej školy výtvarných umení Jána Bergera. Hlavnými odbornými kurátormi podujatia sú Matej Fabian a Nina Gažovičová. Verejnosti je prístupná na treťom poschodí.

Umelecké diela vizuálne stvárňujú naturalistické a spoločenské témy. Maľby sú zhotovené technikou oleja na plátne. Vo svojej podstate predstavujú prienik do figurálnych kompozícií stvárnených prostredníctvom škvŕn a čiar miestami pripomínajúcimi štýl maliarskej metódy pointilizmu, no autor oveľa väčší priestor venuje malebným zátišiam a krajinomaľbám, ktorých repertoár  je tu v hojnej miere zastúpený.  Pozoruhodné je aj experimentovanie autora s jednotlivými farebnými skupinami tvoriacimi akúsi mozaikovitosť. Vrcholný rozkvet tvorby autora sa vzťahuje k sedemdesiatym a osemdesiatym rokom dvadsiateho storočia. Umelci sa už vtedy postupne vymanili z područia socialistického realizmu, no bojovali s ďalšími živlami t. j.  normalizačnými  tendenciami. Východisko hľadali v ilúziách, snoch, ktoré pretavili vo svojich umeleckých dielach. Ján Berger sa vo svojej tvorbe približuje k realite, námet čerpá zo svojich reminiscencií na významné životné etapy. Na základe kompozície diel vieme vyčítať myslenie, citové rozpoloženie a spôsob uvažovania autora. 

Výstavné podujatie na prvý pohľad osloví milovníkov umenia  a estetiky. No podnetné inšpirácie k tvorbe v ňom nájdu aj literáti, divadelníci, ale aj pracovníci audiovizuálnych médií. Autor pri stvárnení umeleckých diel uplatnil postupy filmovej skladby t. j. zábery na obrazy sú situované v tvare celku, detailu a švenku. Pre pedagogických pracovníkov je výstava veľkou výzvou k zorganizovaniu exkurzie pre žiakov  a študentov.

Súvisiace články

11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...
06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy