Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
06.07.2018 09:26

Výstava malieb Jána Bergera práve beží

V dňoch 22.06. - 30.09. 2018 je inštalovaná v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Námestí Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave monografická výstava akademického maliara profesora Vysokej školy výtvarných umení Jána Bergera. Hlavnými odbornými kurátormi podujatia sú Matej Fabian a Nina Gažovičová. Verejnosti je prístupná na treťom poschodí.

Umelecké diela vizuálne stvárňujú naturalistické a spoločenské témy. Maľby sú zhotovené technikou oleja na plátne. Vo svojej podstate predstavujú prienik do figurálnych kompozícií stvárnených prostredníctvom škvŕn a čiar miestami pripomínajúcimi štýl maliarskej metódy pointilizmu, no autor oveľa väčší priestor venuje malebným zátišiam a krajinomaľbám, ktorých repertoár  je tu v hojnej miere zastúpený.  Pozoruhodné je aj experimentovanie autora s jednotlivými farebnými skupinami tvoriacimi akúsi mozaikovitosť. Vrcholný rozkvet tvorby autora sa vzťahuje k sedemdesiatym a osemdesiatym rokom dvadsiateho storočia. Umelci sa už vtedy postupne vymanili z područia socialistického realizmu, no bojovali s ďalšími živlami t. j.  normalizačnými  tendenciami. Východisko hľadali v ilúziách, snoch, ktoré pretavili vo svojich umeleckých dielach. Ján Berger sa vo svojej tvorbe približuje k realite, námet čerpá zo svojich reminiscencií na významné životné etapy. Na základe kompozície diel vieme vyčítať myslenie, citové rozpoloženie a spôsob uvažovania autora. 

Výstavné podujatie na prvý pohľad osloví milovníkov umenia  a estetiky. No podnetné inšpirácie k tvorbe v ňom nájdu aj literáti, divadelníci, ale aj pracovníci audiovizuálnych médií. Autor pri stvárnení umeleckých diel uplatnil postupy filmovej skladby t. j. zábery na obrazy sú situované v tvare celku, detailu a švenku. Pre pedagogických pracovníkov je výstava veľkou výzvou k zorganizovaniu exkurzie pre žiakov  a študentov.

Súvisiace články

11.05.2016 13:15

Rozvoj spolupráce na úrovni škola-podnik

Spoločným cieľom v rámci vzájomnej spolupráce je stanoviť priority pre strednú odbornú školu tak, aby čo najviac uspokojovali potreby trhu práce v regióne, čo najviac uspokojovali požiadavky žiakov, ale zároveň aby škola dosah...
16.08.2016 10:00

Učiteľ a myseľ nastavená na rast

To, aký máme postoj k životu, životným situáciám, ľuďom okolo nás je výsledkom nastavenia vlastnej mysle. My sami rozhodujeme o tom ako budeme vnímať, rozmýšľať a prípadne aj hodnotiť dianie okolo nás. Profesorka Carol Dweck ...