Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.04.2018 06:37

Výstava Obchodnej akadémie v Šuranoch „100 rokov Československa v našej škole“ má pokračovanie

100 rokov Československa v našej škole je názov súťažného projektu Slovenského národného múzea v Bratislave a Národního muzea v Prahe,do ktorého sa zapojila aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

Žiaci školy sa s nadšením a pustili do pátrania po historických predmetoch :mincí, kníh, predmetov bežnej spotreby u svojich starších príbuzných, či známych. Prvotným výsledkom bola výstava organizovaná v priestoroch školy dňa 26. januára, o ktorej sme informovali ( https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/otvorili-vystavu-100-rokov-ceskoslovenska-v-nasej-skole).

Keďže predmety pribúdali,rozhodli sa zrealizovať ďalšiu výstavu a ponúknuť jej prehliadku širšej verejnosti. Po vytýčení cieľa nasledovala jeho realizácia. Výstava nesúca názov 100 rokov Československa v našej škole – v našom meste bola slávnostne otvorená v priestoroch synagógy v Šuranoch dňa 18.apríla 2018. Jej organizátorom je Obchodná akadémie v Šuranoch v spolupráci s MsKS v Šuranoch.

Výstava bola otvorená za prítomnosti Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany, riaditeľov šurianskych základných a stredných škôl, pracovníkov Mestskej knižnice,pedagógov a žiakov školy. Výstavu otvorila riaditeľka OA Šurany, Ing. Eva Matejíčková. Ciele výstavy a vystavené artefakty priblížili prítomným PaedDr. Helena Rusnáková, učiteľka OA a RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS v Šuranoch. Na výstave nechýbal ani hodnotný kultúrny program, ktorý so žiakmi nacvičila PaedDr. Mária Bujdáková .

Pri prehliadke výstavy, ktorá bude širokej verejnosti sprístupnená do 30.júna 2018 budú mať možnosť jej návštevníci, ľudia strednej a staršej generácie, zaspomínať na doby minulé, pripomenúť si rôzne zážitky príjemné i menej príjemné, napr. pri snahe zadovážiť si nejaký predmet, ktorý bol v danom historickom období ľudovo nazývaný úzkoprofilový, či podpultový. (Tí skôr narodení si pamätajú napríklad nákupy v Tuzexe za platidlo nazývané BONY.... V jednej z vitrínok sa nachádza aj toto platidlo. ) Mladí ľudia spoznajú kúsok histórie z obdobia mladosti rodičov,či zo života starých rodičov, známych...

Život ľudí v minulom storočí sprítomňujú i fotografie, ktoré žiaci nazbierali v rámci činnosti bádateľského krúžku.

Žiaci sú vedení k tomu,aby si uvedomili, akým cenným historickým prameňom je fotografia. Fotografia prezrádza veľa informácií zo života ľudí daného historického obdobia, pomocou fotografií môžeme zaznamenať premeny, ktorými prešla naša spoločnosť vo všetkých sférach nášho bytia.", hovorí učiteľka OA, Mgr. Erika Juríková, členka organizačného tímu výstavy.

Fotografie,ktoré boli vybrané na výstavu sú rozriedené podľa jednotlivých tematických okruhov. Veríme, že vás zaujmú a je možné,niekto z návštevníkov našej výstavy, ktorá potrvá do 30. júna nájde na niektorej fotografii svojho známeho, či príbuzného. Medzi vystavenými artefaktami sú odznaky, rôzne vyznamenania, mince, veci bežnej potreby...

Je to zaujímavá výstava, ktorú sa oplatí vidieť.


 


 

 

Súvisiace články

03.10.2017 14:49

Žiaci z Košíc upozornili na vážne ochorenie kostí.

Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach nechýbali dojímavé momenty. O jeden taký sa postarala aj hŕstka detí, ktorá svojou účasťou na najstaršom bežeckom podujatí v Európe upozornila na vážny druh rakoviny kostnej drene.
06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...