Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.04.2018 06:37

Výstava Obchodnej akadémie v Šuranoch „100 rokov Československa v našej škole“ má pokračovanie

100 rokov Československa v našej škole je názov súťažného projektu Slovenského národného múzea v Bratislave a Národního muzea v Prahe,do ktorého sa zapojila aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

Žiaci školy sa s nadšením a pustili do pátrania po historických predmetoch :mincí, kníh, predmetov bežnej spotreby u svojich starších príbuzných, či známych. Prvotným výsledkom bola výstava organizovaná v priestoroch školy dňa 26. januára, o ktorej sme informovali ( https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/otvorili-vystavu-100-rokov-ceskoslovenska-v-nasej-skole).

Keďže predmety pribúdali,rozhodli sa zrealizovať ďalšiu výstavu a ponúknuť jej prehliadku širšej verejnosti. Po vytýčení cieľa nasledovala jeho realizácia. Výstava nesúca názov 100 rokov Československa v našej škole – v našom meste bola slávnostne otvorená v priestoroch synagógy v Šuranoch dňa 18.apríla 2018. Jej organizátorom je Obchodná akadémie v Šuranoch v spolupráci s MsKS v Šuranoch.

Výstava bola otvorená za prítomnosti Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany, riaditeľov šurianskych základných a stredných škôl, pracovníkov Mestskej knižnice,pedagógov a žiakov školy. Výstavu otvorila riaditeľka OA Šurany, Ing. Eva Matejíčková. Ciele výstavy a vystavené artefakty priblížili prítomným PaedDr. Helena Rusnáková, učiteľka OA a RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS v Šuranoch. Na výstave nechýbal ani hodnotný kultúrny program, ktorý so žiakmi nacvičila PaedDr. Mária Bujdáková .

Pri prehliadke výstavy, ktorá bude širokej verejnosti sprístupnená do 30.júna 2018 budú mať možnosť jej návštevníci, ľudia strednej a staršej generácie, zaspomínať na doby minulé, pripomenúť si rôzne zážitky príjemné i menej príjemné, napr. pri snahe zadovážiť si nejaký predmet, ktorý bol v danom historickom období ľudovo nazývaný úzkoprofilový, či podpultový. (Tí skôr narodení si pamätajú napríklad nákupy v Tuzexe za platidlo nazývané BONY.... V jednej z vitrínok sa nachádza aj toto platidlo. ) Mladí ľudia spoznajú kúsok histórie z obdobia mladosti rodičov,či zo života starých rodičov, známych...

Život ľudí v minulom storočí sprítomňujú i fotografie, ktoré žiaci nazbierali v rámci činnosti bádateľského krúžku.

Žiaci sú vedení k tomu,aby si uvedomili, akým cenným historickým prameňom je fotografia. Fotografia prezrádza veľa informácií zo života ľudí daného historického obdobia, pomocou fotografií môžeme zaznamenať premeny, ktorými prešla naša spoločnosť vo všetkých sférach nášho bytia.", hovorí učiteľka OA, Mgr. Erika Juríková, členka organizačného tímu výstavy.

Fotografie,ktoré boli vybrané na výstavu sú rozriedené podľa jednotlivých tematických okruhov. Veríme, že vás zaujmú a je možné,niekto z návštevníkov našej výstavy, ktorá potrvá do 30. júna nájde na niektorej fotografii svojho známeho, či príbuzného. Medzi vystavenými artefaktami sú odznaky, rôzne vyznamenania, mince, veci bežnej potreby...

Je to zaujímavá výstava, ktorú sa oplatí vidieť.


 


 

 

Súvisiace články

21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.
16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky...