Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
04.05.2018 20:49

Výstava Petržalka 1990-2000 čaká na vás

Od 26. 04. – 30. 06. 2018 je inštalovaná v priestoroch pobočky Miestnej knižnice Petržalka Základnej školy na Turnianskej 10 výstava s názvom Petržalka 1990-2000, ktorá mapuje spoločenský život tunajších obyvateľov s predmetným dôrazom na nasledovné témy: Výstavba v deväťdesiatych rokoch, Samospráva, Doprava, Obchodné zóny, Zdravotníctvo, Školstvo, Kultúra, Cirkevný život, Sad Janka Kráľa a Šport.

Podujatie je súčasťou interaktívneho partnerského projektu Taká bola Petržalka, na ktorého organizácii participovali dve významné vedecko-kultúrne inštitúcie konkrétne ide o zaujímavú už niekoľkoročnú spoluprácu Miestnej knižnice Petržalka s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súvislosti s Miestnou knižnicou Petržalka do akcie boli zainteresované dve významné pracovníčky riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová a vedúca útvaru knižno-informačných služieb Mgr. Viera Némethová. V rámci Katedry etnológie a muzeológie FF UK tu figurujú nasledovné osobnosti – vedúci Katedry etnológie a muzeológie prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., historik, muzeológ doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. a muzeológ PhDr. Ján Dolák, PhD. Do organizačného výboru výstavy boli zapojení aj študenti jednotlivých ročníkov daného študijného odboru.

Hlavným cieľom výstavy bolo sprístupniť pozoruhodné informácie návštevníkom o mestskej časti Petržalka, prostredníctvom prehľadných panelov s popiskami a bohatým fotodokumentačným archívnym materiálom. Súčasťou prehliadky sú aj vystavené suveníry ako napr. československé, slovenské bankovky, mince, výtlačky z jednotlivých ročníkov Petržalských novín a pod. Mňa osobne najviac zaujali inštalované tematické rubriky o školstve, zdravotníctve a kultúre. Vo svojej obsahovej platforme ponúkajú aj ponor do dôležitých historických faktov vzťahujúcich sa k skúmanému terénu.

Najstaršia základná škola v Petržalke vznikla na dnešnej Záporožskej(bývalej Lysenkovej) ulici, najmladšie základné školy sú na Pankúchovej a Nobelovej ulici. Najstaršie Gymnázium Alberta Einsteina prvýkrát zahájilo svoju činnosť v školskom roku 1956/1957. Zdravotnícke strediská vznikali nielen pre Petržalčanov, ale aj pre potreby obyvateľov priľahlých vidieckych obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo. Prvé zdravotné stredisko vzniklo na dnešnej Romanovej ulici( 1979), potom jednotlivé centrá vyrástli aj na Šustekovej(1986), Strečnianskej(1989) a najmladšie sídli na Fedinovej ulici(1991). Nemocnice sa miestni obyvatelia dočkali až v roku 1997,  po presťahovaní zdravotníckeho personálu z Bezručovej do novoskolaudovanej budovy na  Antolskej ulici. Nemocnica je pomenovaná po našich slovanských vierozvestcov, nesie názov Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Kultúrny život v obci je taktiež vynikajúco rozvinutý. Sídli tu Divadlo Aréna, pri ktorom vznikol aj v polovici deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prvý medzinárodný festival pantomímy Kaukliar zásluhou choreografa, režiséra, držiteľa Medzinárodnej ceny Trebbia  Milana Sládeka. Od roku 1994 sa v Sade Janka Kráľa pravidelne usporadúva každoročne imitácia napoleonských bojov z čias obliehania Bratislavy. Petržalka ponúka množstvo atrakcií pre aktívne trávenie voľného času, milovníci folklóru sa môžu angažovať v rozličných umeleckých telesách, pohybovo zdatní v športových kluboch a pod. Petržalke právom  patrí titul najväčšie sídlisko strednej Európy.  

Súvisiace články

11.08.2017 17:30

Stretnutie s históriou

Letné prázdniny sa už prehupli do druhého polčasu. Žiaci a študenti okrem naberania bronzu od slnečných lúčov majú možnosť nabrať si plné vrece zážitkov z prázdninového programu . Tí, ktorí majú radi históriu, si k nim môžu pr...
24.12.2018 20:48

Ako sa učiť (nové veci) a ako učiť v 21. storočí?

Dobrý deň kolegovia. Som lektorom Duálnej akadémie v Bratislave. Učenie ma živí už niekoľko rokov. Momentálne som v pozícií, kedy sa odo mňa očakáva učenie nových vecí, často takých, ktoré by ste v dnešných učebniciach hľadali...