Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.07.2018 16:14

Výstava tibetských artefaktov v Nových Zámkoch

V Múzeu J. Thaina v Nových Zámkoch práve prebieha jedinečná výstava nazvaná Klenoty Tibetu. Jedná sa o ukážky vzácnych predmetov, ktoré dnes státisíce ľudí po celom svete používajú ako pomôcku pri návrate k vnútornému pokoju.

Vernisáž výstavy sa konala 26. júla 2018 za účasti niekoľko desiatok návštevníkov, ľudí rôznej vekovej kategórie, ktorí chceli vidieť vystavené artefakty a oboznámiť sa s – pre mnohých –  neznámou filozofiou.

Cieľ výstavy a vystavovateľov predstavila vo svojom príhovore kurátorka výstavy, Marta Kasášová.

Vystavovateľom vzácnych predmetov je Tibetský parku mieru a harmónie, ktorý vyrástol na kraji Nových Zámkov na Gúgskej ulici.

„Výstava je jednou z mnohých našich aktivít, ktorými chceme ľuďom ukázať, že aj v dnešnom uponáhľanom svete majú možnosť zastaviť sa v jedinečnom priestore a chvíľu spočinúť v pokoji a harmónii. Dokonca tento pokoj môžu rozvinúť až to tej miery, že začnú omnoho lepšie zvládať stres či náročné životné tempo. Ak tento pocit aspoň do istej miery zažijú aj účastníci výstavy, vtedy splnila svoj účel," dodal s úsmevom láma Tibor.

A prečo „Klenoty?"

Klenoty preto, lebo vystaveným predmetom na východe prisudzujú obrovskú vážnosť a úctu. Mnohé z nich sú potiahnuté zlatom, predsa ich najväčšia hodnota tkvie v tom, že nám môžu pomôcť stať sa lepšími ľuďmi. Či už je to socha Budhu, obraz niektorého z meditačných aspektov alebo rituálny hudobný nástroj, všetky môžeme použiť na rozvinutie lásky a súcitu," oboznámil účastníkov vernisáže výstavy jeden z jej organizátorov Martin Svatuška.

Zobrazenie Budhu vskutku pôsobí veľmi príjemne, ľudia si ním azda aj preto veľmi radi zdobia svoje domovy. Budha bol človek ako my všetci a práve neustálym cibrením svojich pozitívnych vlastností dosiahol osvietenie. Ak si to neustále pripomíname, časom dospejeme k hlbokému presvedčeniu, že my všetci dokážeme pri správnom tréningu dosiahnuť dokonalé šťastie. Ak sa pritom dokážeme spojiť s hrejivým pocitom lásky v hrudi a postupne ho rozvíjať, stávame sa pokojnejšími a prospešnejšími pre seba i okolie. Od hmotného predmetu sa tak ktokoľvek dokáže dostať k vlastnej duchovnej podstate, začať v sebe posilňovať kvalitu ľudskosti, tak prepotrebnej v dnešnom súperiacom svete," hovorí prvý slovenský láma Tibor Geljen.

Každý z vystavovaných predmetov je jedinečný a môžeme si ich pozrieť do 30.septembra 2018 vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina  na Štefánikovej ulici v Nových Zámkoch.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

24.04.2019 08:23

Ladislav Mednyánszky – 100. výročie úmrtia umelca

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ladislava Mednyánszkeho, významného európskeho impresionistického maliara prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, vznikla v prízemných priestoroch Galérie Nedbalky v Bratislave samostat...
31.12.2016 11:00

Je potrebný plán kontinuálneho vzdelávania?

Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov treba najskôr identifikovať a potom je potrebné sa rozhodnúť, či sú ich konkrétne vzdelávacie potreby v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom, prioritami a zameraním školy. Za plá...