Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
22.11.2018 16:09

Výstava Tvár Kontrastu vás osloví

Tvár Kontrastu je názov výstavného podujatia, ktoré usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach. Slávnostne bolo sprístupnené pre verejnosť vo Výstavnej sieni Univerzitnej knižnice 14. novembra 2018 za účasti generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice Silvie Stasselovej a veľvyslanca Chorvátskej republiky Aleksandara Heina. Výstava potrvá do 28.11.2018.

Reklamný pútač o danom podujatí je umiestnený pri hlavnom vchode Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici č. 1 v Bratislave. Má spravidla akvizičnú funkciu, ktorej hlavným účelom je prilákať čo najväčší počet účastníkov. Výstavné umelecké diela(portréty, zátišia...) sú zhotovené nasledovnými výtvarnými technikami od akvarelu, oleja na plátne, pastelu, až po kolorovaný linoryt a enkaustiku. Prezentujú tvorbu autorov - výtvarníkov Adama Konjušaka, Dražena Budimira, Josipa Brandisa, Katariny Kuric, Matiji Labak, Mihaela Brkića a Anice Popović. Komplexne sa umelecké diela zameriavajú na vyjavenie spôsobu života vo vidieckom prostredí, prenikajú do života folkloristov a znázorňujú ich tanečné kreácie, vystihujú čaro prírodnej scenérie, a pod. Každý účastník sa môže podpísať do návštevnej knihy, ktorá je umiestnená vo Výstavnej sieni Univerzitnej knižnice.

Podujatie svojím bohatým, no duchaplným rozmerom prispieva k pozdvihnutiu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v chorvátskej obci Josipovac. Je jasným dôkazom zmyslu pre umelecké nadanie, či cítenie spomínanej enklávy. Veľká vďaka patrí zainteresovaným tvorcom, ktorí sa podieľali na jej realizácii. Výstava si  získa srdce každého krajana milujúceho Slovanskú dušu.

 

Text: Emanuel Orban
Foto: Ľudo Pomichal 

Súvisiace články