Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.04.2018 21:43

„Výtvarné spektrum 2018 ” sa teší záujmu verejnosti

Dňa 25. apríla 2018 otvorila novozámocká Cisársko-kráľovská jazdiareň svoje vráta výtvarnému umeniu. V jej piestoroch vystavuje svoje diela 52 výtvarníkov, zúčastnených na Krajskej súťaži neprofesionálnej výtvarej tvorby.

Výtvarné spektrum 2018 je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Ďalšími cieľmi sú:

 • prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu;

 • 2. podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.); 3. rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; 4. vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.


 •  

  Súťaže sa v tomto roku v Nitrianskom kraji zúčastnilo 78 autorov so 140 dielami.

  Svoje diela v priestoroch Cisársko – kráľovskej historickej jazdiarni vystavuje 52 autorov, ktorí milovníkom výtvarného umenia sprístupnili 79 diel.

  Ako uviedol v slávnostnom príhovore predseda poroty, prof.PaedDr.Jaroslav Uhel,ArtD., do celoštátneho kola v roku 2018 postúpilo celkom 21 autorov zo všetkých okresov Nitrianskeho kraja, ktorých reprezentovalo spolu 37 výtvarných prác.

  Členovia poroty v zložení: Jaroslav Uhel, Rozália Darázsová a Daniel Szalai navrhli udeliť hlavnú cenu Branislavovi Kunčakovi za kolekciu diel. Záujem tvoriť, prezentovať sa, potvrdzuje autorsky najpočetnejšie zastúpenie, ktoré je v rozsahu 25 – 60 rokov.

  Predseda poroty Jaroslav Uhel vo svojom príhovore pripomenul, že výtvarné spektrum má dvere otvorené pre všetkých neprofesionálnych tvorcov, ktorí ešte dúfajú, že je možné vyhnúť sa povrchnosti a komerčnému tlaku, či pokušeniu, a tých, ktorí túžia predovšetkým tvorivo naplniť svoju potrebu autorskej reflexie.

  Súčasťou vernisáže bolo ocenenie najúspešnejších výtvarníkov. Ceny im odovzdali: predseda poroty Jaroslav Uhel a členovia poroty Marta Šimo – Svrčeková ( riaditeľka ROS Nové Zámky) a akademický maliar Daniel Szalay.


   

  Návštevníci Cisársko – kráľovskej jazdiarne simôžu výstavu pozrieť do 16.mája 2018.


   

  Súvisiace články

  12.11.2019 11:58

  Imatrikulácia prvákov

  Žiaci Základnej školy v Leopoldove privítali medzi sebou prvákov na slávnostnej imatrikulácii.