Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.11.2018 14:38

Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny

Prvá svetová vojna svojou ničivou silou ovplyvnila životy tisícok ľudí a zaznamenala mnoho obetí na tom najcennejšom – na životoch.

Ničivé dôsledky vojnových udalostí neobišli ani Nové Zámky a okolie. Novozámčania si každoročne pripomínajú tieto udalosti spomienkovou oslavou na cintoríne pri Pomníku zmierenia.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 11.novembra - v deň 100.výročia ukončenia 1.svetovej vojny - účastníci tichej spomienky na obete vojnových udalostí  zapálili sviečky na hroboch padlých o 11.hodine a 11. minúte.

Na cintoríne v Nových Zámkoch je vedľa seba pochovaných 203 vojakov, z ktorých 167 sú obete 1.svetovej vojny  Ležia tam aj obete  pohraničných konfliktov medzi Československou armádou a maďarskou Červenou armádou Bélu Kuna.

Z toho aspektu, že vedľa seba ležia vojaci 12 národností, 5 vierovyznaní, bývalí protivníci, vojaci rakúsko-uhorskej armády, Nemci, Taliani, ruskí a srbskí zajatci i moslim z Bosny, je novozámocký pamätník svetovou raritou.

Organizátormi tichej spomienky pri Pamätníku zmierenia boli Mesto Nové Zámky a OZ Za troma mostami.