Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.11.2018 14:38

Vzdali úctu obetiam 1. svetovej vojny

Prvá svetová vojna svojou ničivou silou ovplyvnila životy tisícok ľudí a zaznamenala mnoho obetí na tom najcennejšom – na životoch.

Ničivé dôsledky vojnových udalostí neobišli ani Nové Zámky a okolie. Novozámčania si každoročne pripomínajú tieto udalosti spomienkovou oslavou na cintoríne pri Pomníku zmierenia.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 11.novembra - v deň 100.výročia ukončenia 1.svetovej vojny - účastníci tichej spomienky na obete vojnových udalostí  zapálili sviečky na hroboch padlých o 11.hodine a 11. minúte.

Na cintoríne v Nových Zámkoch je vedľa seba pochovaných 203 vojakov, z ktorých 167 sú obete 1.svetovej vojny  Ležia tam aj obete  pohraničných konfliktov medzi Československou armádou a maďarskou Červenou armádou Bélu Kuna.

Z toho aspektu, že vedľa seba ležia vojaci 12 národností, 5 vierovyznaní, bývalí protivníci, vojaci rakúsko-uhorskej armády, Nemci, Taliani, ruskí a srbskí zajatci i moslim z Bosny, je novozámocký pamätník svetovou raritou.

Organizátormi tichej spomienky pri Pamätníku zmierenia boli Mesto Nové Zámky a OZ Za troma mostami.

Súvisiace články

03.01.2018 10:49

Zdravé stravovanie

Dá sa povedať, že odjakživa som sa stravovala alebo snažila stravovať zdravo. Aj tak mám celiakiu. Čo s tým? Ako sa stravovať v práci? Poraďte.
31.01.2017 13:45

Aj v deň vyhodnotenia polročných výsledkov žiakov môže vládnuť na škole veselá atmosféra

Príkladom je aj Obchodná akadémia v Šuranoch. Práve v deň polročného hodnotenia výsledkov žiakov sa na škole konala v poradí 1.fašiangová veselica v maskách.
30.01.2016 22:30

List pánu premiérovi

Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...