Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.05.2018 07:17

Vzdelávacie stretnutie študentov OA Levice Erasmus+ v Portugalsku prináša svoje plody

V polovici apríla jeden týždeň plný vzdelávacích a poznávacích aktivít strávili štyria študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach spolu so svojimi dvomi učiteľkami na Druhom krátkodobom vzdelávacom pobyte v Portugalskom Barreire. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci spolupráce na projekte Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE".

Slovenskí študenti spolu s projektovými partnermi z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska spolupracovali na spoločných aktivitách s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby obchodnej angličiny, ako i podpory medzikultúrnej kompetencie a ich schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme. "Strategické partnerstvá" umožňujú zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania všetkým zúčastneným školám. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

Hlavný cieľ tohto medzinárodného stretnutia bol zameraný na problematiku Junior Achievement firiem. Viac ako štyri desiatky študentov zo siedmych partnerských krajín predstavili progres svojich JA firiem od posledného partnerského stretnutia vo Vidine v Bulharsku, ktoré sa uskutočnilo vo februári. JA firmy pokročili vo svojich aktivitách a najzreteľnejší progres uskutočnili firmy zo Slovenska, Bulharska a Rakúska. Workshop JA firiem bol zameraný na kooperáciu jednotlivých firiem v rámci medzinárodnej  spolupráce v tomto projekte VET4SCAPE.

Počas celého projektového stretnutia si študenti pripravovali a spracovávali rôzne vzdelávacie materiály, ako prezentácie, plagáty a správy zamerané na podporu podnikateľských kompetencií a kompetencií v oblasti Obchodnej angličtiny. Výsledkom druhého krátkodobého tréningového podujatia sú správy napísané štyrmi medzinárodnými skupinami študentov a videá o miestach, ktoré študenti v Portugalsku v mestách Barreiro, Lisabone, či národnom parku Arrábida, Sesimbre – rybárskej dedinke  a vinárskej firme „José Maria da Fonseca" videli a spoznali.

Účastníci projektového stretnutia  absolvovali niekoľko zaujímavých vyučovacích hodín obchodnej angličtiny na tému reklama, v rámci ktorých sa spoločne v medzinárodných skupinách učili o umení reklamy, reklamných trikoch a tiež mali možnosť vytvoriť si vlastné reklamy na rôzne produkty, ktoré ich JA spoločnosti vyrábajú. I v tejto oblasti študenti prejavili svoju tvorivosť a bol zreteľný progres v rámci ich spolupráce v medinárodných skupinách. Platforma  eTwinning, ktorá je súčasťou práce na projekte poslúžila jednak na spoluprácu,  zdieľanie skúseností študentov, ako i na zverejňovanie výsledkov  projektovej práce a reflexií študentov i učiteľov o tomto projektovom stretnutí.

Projektové stretnutie slovenských študentov z OA Levice s priateľmi zo šiestich európskych škôl bolo skutočne plodné a hodnotné a spoločne naučili viac nielen v oblasti ekonomickej, či v oblasti obchodnej angličtiny, ale i o jednotlivých zúčastnených krajinách a zdokonalili sa i v práci a schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme.  Počas plodného týždňa v Portugalsku študenti spoznali krásy tejto krajiny, národné tradície a zvyky a tešili sa z pohostinnosti hostiteľov.

V mesiaci september sa bude konať druhé nadnárodné stretnutie učiteľov na Slovensku v Leviciach, a následne v mesiaci december stretnutie študentov v Českých Budejoviciach. Dovtedy však čaká na študentov všetkých partnerských škôl úloha pripraviť sa a predstaviť vzájomnú spoluprácu JA firiem a iné naplánované projektové aktivity.