Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.

Zručných absolventov učebných odborov je akútny nedostatok. Chceme kvalifikovaných absolventov učebných odborov. Stredné odborné školy majú problém otvoriť triedy s učebnými odbormi pre nedostatočný záujem deviatakov.

Deviataci a ich rodičia sa dožadujú len maturitných odborov. Žiaci so slabými výchovno-vzdelávacími výsledkami na základnej škole nechcú o učebných odboroch ani počuť. Myslia si, že je hanbou byť učňom. Pritom zamestnávatelia ponúkajú v profesiách ako sú obrábač kovov a mechanik opravár okamžité uplatnenie a veľmi dobré mzdové ohodnotenie. Stredné odborné školy sú oslovované zo strany zamestnávateľov k potrebe vzdelávať aj v učebných odboroch. Za posledné roky rapídne klesol počet absolventov v učebných odboroch a výrobné podniky majú problém obsadiť pracovné pozície kvalifikovanou pracovnou silou. Absolvent s výučným listom nemá problém okamžite nájsť uplatnenie na trhu práce.

Praktická príprava žiakov učebných odborov je dnes organizovaná v stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľskou sférou. Žiaci sa pripravujú tak, aby ich potenciál odborných zručností a manuálnej činnosti počas odborného výcviku bol na najlepšej úrovni v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. Záleží im na tom, aby bol absolvent s výučným listom pripravený do praxe.

Maturita, k tomu pomaturitné štúdium s ďalšou maturitou a absolvent bez práce evidovaný ako nezamestnaný. Aj tak to môže dopadnúť s absolventom, ak si nevybral správne. Potom chodí po stredných školách a pýta sa, ako by sa dal rýchlo urobiť výučný list. Často absolventi stredných škôl bez výučného listu zistia v reálnom pracovnom živote, že u niektorých zamestnávateľov sa bez výučného listu neuplatnia. Preto by si mal každý deviatak dobre rozmyslieť, kam po skončení základnej školy. Je to rozhodnutie, ktoré určite ovplyvní jeho ďalší osobnostný rozvoj a uplatnenie v praxi.

Zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

16.03.2017 20:00

Štátna tajomníčka navštívila skalických strojárov

14.marca 2017 navštívila Skalicu Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
31.10.2015 12:45

Beh pre zdravie

Jabĺčkový beh- beh pre zdravie v Skalici.
06.08.2019 16:14

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku je špecializovaným vedecko-dokumentačným pracoviskom Slovenského národného múzea. Vzniklo v roku 1996 z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Vlády Chorvátskej republiky. O...