Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.

Zručných absolventov učebných odborov je akútny nedostatok. Chceme kvalifikovaných absolventov učebných odborov. Stredné odborné školy majú problém otvoriť triedy s učebnými odbormi pre nedostatočný záujem deviatakov.

Deviataci a ich rodičia sa dožadujú len maturitných odborov. Žiaci so slabými výchovno-vzdelávacími výsledkami na základnej škole nechcú o učebných odboroch ani počuť. Myslia si, že je hanbou byť učňom. Pritom zamestnávatelia ponúkajú v profesiách ako sú obrábač kovov a mechanik opravár okamžité uplatnenie a veľmi dobré mzdové ohodnotenie. Stredné odborné školy sú oslovované zo strany zamestnávateľov k potrebe vzdelávať aj v učebných odboroch. Za posledné roky rapídne klesol počet absolventov v učebných odboroch a výrobné podniky majú problém obsadiť pracovné pozície kvalifikovanou pracovnou silou. Absolvent s výučným listom nemá problém okamžite nájsť uplatnenie na trhu práce.

Praktická príprava žiakov učebných odborov je dnes organizovaná v stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľskou sférou. Žiaci sa pripravujú tak, aby ich potenciál odborných zručností a manuálnej činnosti počas odborného výcviku bol na najlepšej úrovni v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. Záleží im na tom, aby bol absolvent s výučným listom pripravený do praxe.

Maturita, k tomu pomaturitné štúdium s ďalšou maturitou a absolvent bez práce evidovaný ako nezamestnaný. Aj tak to môže dopadnúť s absolventom, ak si nevybral správne. Potom chodí po stredných školách a pýta sa, ako by sa dal rýchlo urobiť výučný list. Často absolventi stredných škôl bez výučného listu zistia v reálnom pracovnom živote, že u niektorých zamestnávateľov sa bez výučného listu neuplatnia. Preto by si mal každý deviatak dobre rozmyslieť, kam po skončení základnej školy. Je to rozhodnutie, ktoré určite ovplyvní jeho ďalší osobnostný rozvoj a uplatnenie v praxi.

Zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

10.09.2018 14:54

Hanácké múzeum( skanzen) v Příkazoch sa vidieť oplatí

Hanácké múzeum( skanzen) sídli v obytnej hospodárskej budove priamo v centre obce. História vzniku objektu siaha do konca devätnásteho storočia. Súčasťou hlavného centra obce Příkazy u Olomouce je Kaplnka sv. Cyrila a Met...
31.10.2015 22:15

Putovanie do minulosti v Archeoskanzene Modrá

Exkurziu do Archeoskanzenu Modrá vrelo odporúčam nielen učiteľom ako námet na školský výlet, ale i rodinám s deťmi ako zaujímavo strávený čas v prírode.
25.01.2017 19:30

Múzeum Jána Thaina vystavuje dielo Františka Vašeka

I keď Vianoce sú za nami, o vystavený Bethlehem je veľký záujem zo strany detí i dospelých .