Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
03.10.2020 05:09

Vzdelávaním, ale aj imunitou proti Korone

Tak už ju tu máme. Vesmír má asi vlastné zákony a my ich občas nerešpektujeme. Druhú fázu niečoho, o čom sme pred rokom ešte netušili, ale čo nás tento rok zásadne zmenilo. Prešli mesiace uvoľňovania, a zrazu bum. Druhá fáza korony udiera ešte nástojčivejšie ako predtým. Svet sa zrýchlil. Korona na jednej strane všetko zastavila, na druhej všetkých polarizovala, mnohých pripravila o zamestnanie, mnohých postavila pred veci, ktoré neboli rutinou a teraz ide o to, ako sa nezblázniť, ako sa k tomu postaviť, čomu a komu veriť. Táto pandémia nám často rozsieva strach, nenávisť, neistotu. Vzletne povedané, človek je v dnešnej dobe nesený ako piesočné zrnká vetrom a nevie to nijako zastaviť. Zamýšľam sa preto nad tým, čo sme urobili preto, aby sme ju porazili, eliminovali alebo aspoň jej predchádzali. Neboli sme v dostatočnej miere partnermi v dosiahnutí terapeutického efektu? Ako ďalej? Potrebujeme kvalifikované diskusie a osobnosti, ktoré situáciu budú neustále vysvetľovať, uspokojovať a povzbudzovať. Apeloval by som tiež na jasnú, zrozumiteľnú komunikáciu a dôveru. Zdá sa mi ako keby, došlo k zmene alebo vyčerpaniu paradigmy, následky si ľudstvo ponesie veľmi dlho. Čo však musíme urobiť,  je ochrana rizikových ľudí. Sústrediť a centralizovať prostriedky pre pacientov na JIS a  umelej pľúcnej ventilácii. A zároveň ostatné výkony v medicíne by mali byť tiež realizované. Pokladám za veľmi nebezpečné aby nemocnica plánované výkony nerobila. Môže byť veľa úmrtí a zhoršení zdravotného stavu. Je dôležité to hlavne personálne, organizačne a materiálne zvládnuť. Identifikovať sa s postojmi odborníkov pokladám za samozrejmé. Odmietam  chaotickosť a nepredvídateľnosť rozhodnutí. Bezpodmienečne je nutné človeka humanizovať. Technika, informatika sú veľmi dôležité pre život ale nie sú spásonosné pilulky, nestačia. Chýba radosť, objavovanie, poznávanie, harmónia, láska, srdce a duša. A úplne na záver by som rád pripomenul, že veľmi dôležité je nepodliehať panike. AJ keď sme zraniteľní, nie sme bezmocní a dokážeme zvládať stresové reakcie, strach a ďalšie emócie, ktoré zažívame. Vieme veľa ovplyvniť – v dobrom i zlom, priamo i nepriamo.  Treba sa tešiť zo života, žiť v úcte a symbióze s prírodou (samozrejme nemusíme byť pustovníkmi na samotách v lese, ale adekvátne čerpať v prírode a z prírody to najlepšie pre nás, ale s plnou ohľaduplnosťou k nej), posilňovať si imunitu a žiť pre svojich blízkych. A ak ostatne trošku času, energie, chuti, tak neustále pracovať na sebe samom. Každý má čo zlepšovať. Taktiež je potrebné  pre túto spoločnosť vychovávať vzdelaných mladých ľudí s vlastným názorom a vierou vo vlastné sily. Som rád, že náš Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP je pri tom. Zaujímavú myšlienku vyslovil poľský básnik a prekladateľ Julian Tuwim: " Vzdelanie múdremu ukazuje, ako málo vie a hlúpemu dáva ilúziu, že vie veľa."Logo IPR

Súvisiace články

15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej š...
14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s moder...