Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
02.04.2019 09:12

Z akadémie do prírody/Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860-1890

Dňa 08.03.2019 bola slávnostne sprístupnená v priestoroch Slovenskej národnej galérie Esterházyho paláca v Bratislave výtvarno-umelecká výstava s názvom Z akadémie do prírody/Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860-1890. Hlavnou odbornou kurátorkou organizovaného podujatia je Mgr. Katarína Beňová, PhD., pôsobiaca aj vo funkcii odbornej asistentky Katedry dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. K vzniku podujatia významnou mierou prispeli aj viaceré vedecko-dokumentačné inštitúcie v Českej republike(Západočeská galéria v Plzni, Moravská galéria v Brne, Galéria hlavného mesta Prahy, Múzeum umenia v Olomouci, Oblastná galéria v Liberci,...), v Maďarskej republike(Historické múzeum v Budapešti, Múzeum Otta Hermana v Miškolci) a v Rakúskej republike(Belvedere vo Viedni). Návštevníci si môžu prísť pozrieť expozíciu výstavy do 30.06.2019.

Expozícia obrazových umeleckých diel je koncipovaná na 6 tematických okruhov, približujúcich celkový prínos významných stredoeurópskych výtvarníkov(maliarov) komponujúcich prostredie plenérnej krajinomaľby. Uvedení tvorcovia sa venovali stvárneniu sveta človeka a prírody, pri koncepcii diel využívali viaceré realistické a naturalistické prvky, vo veľkej miere boli ovplyvnení predstaviteľmi Barbizonskej školy, ktorí zákonite inklinovali k impresionizmu.

Prvý tematický okruh Východiská/Z akadémie nám predstavuje vybrané diela nasledovných tvorcov napr. kľúčového reprezentanta mníchovskej koloristickej krajinomaľby Alberta Zimmermanna  Vodopád, českého maliara a grafika Júliusa Mařáka Skaly v lese, českého maliara divadelných dekorácií a ilustrátora Huga Ullika Horská krajina s jazerom, rakúskeho výtvarníka Eduarda Peithnera Alpská krajina s jazerom a iných. Spomínané krajinomaľby majú prevažne romantický charakter, cítiť z nich túžobný výkrik jednotlivcov po slobode a nádeji.

Druhý tematický okruh Cesta do Barbizonu upriamuje špecifickú pozornosť na čaro intímnej krajiny s naturálnymi motívmi. Umeleckí predstavitelia tohto smeru sa snažili znázorniť stav ľudskej duše, ktorú stelesňuje „čisté" vidiecke prostredie s motívmi stromov a lesov. K významným predstaviteľom tejto skupiny patria uhorský maliar László Paál( diela Slnečné svetlo v lese, Skala v lese), rakúsky maliar Eugen Jettel(dielo Pohľad na Giessen), český krajinkár Antonín Chittussi(Zimná krajina, Krajina s mrakmi, Prievoz na rieke, Paríž pri Montmartru),...

Tretí tematický okruh je venovaný významnej osobnosti stredoeurópskeho maliarstva Ladislavovi Medňanskému, ktorý vo svojich umeleckých dielach stvárnil prostredie podtatranskej krajiny(dielo Podtatranská krajina po jarnom daždi), no v tvorbe nevyhýbal sa i duchovným témam(Klačiaci pri strome, Polnočná omša).

Štvrtý tematický okruh Do prírody poukazuje na jednotlivé maliarske prostriedky, prostredníctvom ktorých umelci zachytávali čaro prírodnej scenérie v pravom slova zmysle. Prírodná scenéria sa snažila vystihnúť celkovú atmosféru spôsobu života jednotlivých spoločenských vrstiev.

Piaty tematický okruh Szolnok a umelecké kolónie približuje tvorbu maliarov zameraných na komponovanie lokálneho prírodného prostredia rómskej komunity. Prívrženci etnickej skupiny sa väčšinou zaoberali poľnohospodárskymi úkonmi( zber plodín, sadenie, rybárstvo). K vrcholným predstaviteľom spomínaného okruhu patria rakúsky maliar August von Pettenkofen, objaviteľ maďarskej nížiny pri meste Szolnok, maďarský maliar Béla Spányi( dielo Kalvária v Bodajku), Emil Jakob Schindler( dielo Večerná krajina s riekou), …

Šiesty tematický okruh Kabinet kresby nám predstavuje základnú výbavu krajinomaliarov, ktorá pozostávala zo skicára s ceruzami alebo uhlíkom, znázorňujúcich rozmerné uhľové kresby s motívmi krajinných výsekov, brehov rieky, samostatných stromov a pod. Kresby tvorcov boli prezentované v súdobej tlači v Illustrierte Zeitung, Zlatej Prahe a pod. Do popredia sa dostala i fotografia.

Koncepcia výstavy vychádzala z kľúčovej publikácie Z akademie do přírody: Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890 editorky Kataríny Beňovej, ktorá vyšla v roku 2018 v nakladateľstve Books & Pipes Publishing.

Výstava si získa srdce návštevníka, ktorý má zmysel pre estetické cítenie.Z vystavovaných diel cítiť aj nostalgiu tvorcov na výnimočné okamihy ľudského života. Uvedená výstava je toho jasným dôkazom, že výtvarné umenie je bohaté a hodnotné na krásu a pestrosť javov.