Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.05.2019 07:55

Z atmosféry medzinárodnej súťaže Zahrajže nám píšťalôčka

 

V tomto roku sa v Nových Zámkoch konal XI. ročník Zahrajže nám píšťalôčka.  „Súťaž zanechala v súťažiacich hlboké emócie, zážitky samých prekvapení a poučení." hovorí Ladislav Dráfi st., jeden z hlavných organzátorov súťaže.

Súťaž podporili Fond na podporu umenia, Mesto Nové Zámky pod záštitou primátora Mesta Nové Zámky Mgr. art. O. Kleina a predsedu Združenia VDAM garanta podujatia Mgr. PhDr. Ladislava Dráfiho Dis. art. Spoluorganizármi boli Základná umelecká škola Nové Zámky a Novovital. s.r.o. Nové Zámky. Súťaž podporili Základné umelecké školy zo Slovenska a zahraničia, rodičia, Coop Jednota SD Nové Zámky, Pekáreň J. Oremus, Cukráreň Bonita a sponzori.

Súťažili zobcoví flautisti zo Slovenska, Maďarska a Rakúska,  v j kategóriách PŠ, A, B, C, D, E, F, G, H, PG, U v sólovej hre a  komornej hre. Súťažiacimi boli  žiaci  základných umeleckých škôl,  konzervatórií, vysokých škôl, pedagógovia a umelci. Ich výkony hodnotila medzinárodná odborná porota: prof. Hellmuth Schaller z Muzických umení Viedeň, Mgr.art. Peter Drlička – Konzervatórium Bratislava, Tolstého 11, Bánfi Balázs Konzervatórium Budapest , MgA. Katarína Dučai Bratislavské konzervatórium, Mgr art. Zuzana Biščáková ArtD., Konzervatórium Bratislava, Tolstého 11, PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková PhD Univerzita Komenského Bratislava, za správnosť výsledkov súťažiacich dohliadali tajomníci súťaže: predsedníčka Asociácie základných umeleckých škôl Zuzana Horváthová Dis.art., Barbora Stepjanovičová DiS. art. ZUŠ Nové Zámky, Klára Šranková Dis. art. ZUŠ Nové Zámky, generálna tajomníčka Eva Remeňová DiS. art. Združenie VDAM, , Mgr. Juliana Solčanová Združenie VDAM a riaditeľ súťaže Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi Dis. art. predseda Združenia VDAM , pedagóg ZUŠ Nové Zámky.

Ako vidí priebeh XI.ročníka súťaže jej organizátor Ladislav Dráfi st. ?

Súťaž Zahrajže nám píšťalôčka prebehla na vysokej úrovni, veď prišli k nám súťažiaci do Nových Zámkov zo Slovenska a z okolitých štátov Maďarska a Rakúska, opäť, po roku súťažili na rôznych typov nástrojov zobcových fláut. Neuveriteľné virtuózne výkony súťažiacich  z jednotlivých kategórii posúvali do druhého kola súťaže do galaprogramu Všade vonia mamou k cene o  absolútneho víťaza v sólovej a komornej hre zobcových fláut.

Podľa odborného hodnotenia prof. Hellmuta Schallera zišli sa tu tri interpretne typy škôl, ktoré predstavovali zaujímavé prekvapenie pre neho:

1 typ škôl - predvádzala autentické hranie skladieb, boli to súťažiaci zo zahraničia a konzervatórií, vysokých škôl a umelci z  Viedne a z Maďarska

2 typ škôl -  kládla dôraz na technické hranie, konkrétne ZUŠ M. Hemerkovej z Košíc, ZUŠ Stará Lubovňa a  bratislavské ZUŠ-ky

3 typ škôl - prestavovala emocionálne hranie – správne interpretovanie a  prežívanie skladieb zameraná na dokonalú techniku interpretáciu diel, najviac to využívali Novozámčania a ďalšie umelecké školy zo Slovenska a z Maďarska. Upozornil aj na výkony žiakov, ktorí hrali na umelých zobcových flautách, väčší úspech mali tí, ktorí používali barokové drevené zobcové flauty. Konfrontoval tretiu školu s prvou a druhou školou, vyzdvihol tretí typ školy za výbornú a vzorovú, podľa neho žiaci sú emocionálne vedení, cítiť v ich  technike hrania veľkú lásku k umeniu a toleranciu pedagógov k žiakom, ktorí im vyberali diela prispôsobené k ich fyzickým a psychickým danostiam.

 

Ako sa umiestnili Novozámčania?

Novozámčania si tradične držia laťku sú vždy obsypaní zlatom. Laureátkou 2019 B kategórie sa stala už po tretí krát Daniela Ivolková z triedy ml. Ladislava Dráfiho.V  Zlatom pásme sa umiestnili: Ella Šutková v A kategórii  z triedy Ladislava Bukaiho, ďalej Valentína Vassová B kategória, Karolína Vassová, Sasák Rebeka, Zoja Mančušková C kategória, Tamás Gergő Pethes, Nikoleta Kővágová z triedy st. Ladislava Dráfiho, Lenka Valová z triedy ml. L. Dráfiho D kategórii. Ďalšie vzácne medaile získali Dominik Fabula, Martin Halász, Krištóf Klein a Viktor Christov a komorný súbor Píšťalôčka. Korepetovali: Jana Zanis, Beáta Bukaiová, Jozef Kiss, Ladislav Dráfi st. a Barbora Stjepanovičová, veľmi pekne im ďakujeme.

 

Laureáti súťaže Zahrajže nám píšťalôčka 2019

Odborná porota spolu s tajomníkmi súťaže nemali ľahkú prácu. Hodnotili: výber skladieb, techniku hrania, interpretáciu diela, pamäť, súhru s korepetíciou a estetický dojem. Laureátkou súťaže sólovej hre sa opäť stala Terézia Füleová zo ZUŠ M. Hemerkovej z Košíc. V komornej hre zase zvíťazili zo ZUŠ Ružomberok Aquaris Ľudmila Papčová, Miriam Nemešová, Diana Kubernátová, , Natália Hatalová.

 

Text: Helena Rusnáková

foto: https://www.novezamky.sk/

Súvisiace články

12.08.2015 13:45

Školské pomôcky

Už sme mali v schránke niekoľko letákov propagujúcich, kde všade môžem lacnejšie kúpiť zošity, pravítka, tašky, desiatníky...