Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
08.06.2018 21:41

Z atmosféry vyhodnotenia súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Na Základnej škole s materskou školou Kráľa Svätopluka v Šintave vládla dňa 8.júna slávnostná atmosféra. A my aj vieme, prečo.

V tento deň sa konalo vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej, výtvarnej i elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Z roka na rok je väčší počet súťažiacich a i tento rok bol bohatší o počet prác. A z roka na rok škola víta i väčší počet návštevníkov.
Riaditeľ školy, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., spolu so starostom obce, Miroslavom Holičkom, v úvode slávnosti spojenej s odovzdávaním ocenení privítali 190 návštevníkov, zvlášť riaditeľa ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovíta Hajdúka, PhD.,

  • vedúcu odboru školstva Okresného úradu v Trnave PaedDr. Martu Gubrickú

  • predsedu dozorného výboru MS JUDr. Štefana Martinkoviča,

  • vedúceho Katedry SJL FF UKF v Nitre predsedu komisie, ktorá súťaž vyhodnocovala  prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka PhD.

 

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR a od 4. ročníka je vyhlasovateľom Matica slovenská a od roku 2015 je pod trvalou záštitou predsedu NR SR.

Dnes máme 9.ročník súťaže, v podstate 10.ročník pretože sme začínali nesmelo 0 ročníkom na chodbe školy. A dnes má táto súťaž tento rozmer. Veď sa zapojilo do tohto ročníka spolu 784 prác, z toho 590 vo výtvarnej časti, 162 v literárnej časti a 32 v elektronickej časti. Zapojili sa všetky kraje na Slovensku. A dnes v tejto telocvični vítame 190 návštevníkov. To sme museli v predchádzajúce dni riešiť, aby sme sa tu všetci pomestili, aby sme na nič nezabudli, aby to boli skutočne nezabudnuteľné chvíle.

Ďakujem všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí priložili ruku k dielu, aby tento deň pre vás všetkých pripravili.

 

V roku 2008, pri 50. výročí nám bol udelený čestný názov našej školy. Prepožičanie čestného názvu nás zaväzuje pestovať tradície spájajúce sa s menom tejto osobnosti. A o to sa snažíme aj týmto Dňom školy, kedy si naši priatelia pripravili tvorivé aktivity či prednášky po triedach. Od rána všetci v našej škole žijeme aktívne touto témou." povedal vo svojom príhovore Martin Bodis, riaditeľ školy.

 

Príjemnú atmosféru podujatia spestrilo kultúrne vystúpenie detí materskej i základnej školy. V tomto roku sa podujatia zúčastnili i stredoškoláci – žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorí na túto príležitosť nacvičili divadielko Svätoplukova nevesta, ktorého scenár pripravili učiteľky OA Šurany, PaedDr. Helena Rusnáková a Mgr. Erika Juríková.

 

O príjemnú náladu sa postarali aj členovia speváckeho zboru Rozmarín, pôsobiaceho pri MO MS v Šintave.

 

 

 

 
 

 

  

Súvisiace články

23.10.2017 22:22

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.