Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.07.2018 17:00

Z celoslovenskej prezentačnej súťaže v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka

 

Celoslovenská prezentačná súťaž v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka sa konala i tohto roku v Nových Zámkoch. Organizátorom súťaže bolo Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (VDAM).

Ako vidí podujatie riaditeľ súťaže , profesionálny umelec, pedagóg a organizátor Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi Dis. Art. ?

„VDAM - ka 11. mája t. r. zapísala do vienka už v poradí 10. ročník prezentačnej súťaže neprofesionálneho umenia. Tohtoročnú súťaž podporili: Fond na podporu umenia, Združenie VDAM, primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein, Mesto Nové Zámky, spoluorganizátormi boli: Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky. Umelecké výkony boli na vysokej úrovni. Celkom súťažilo 150 sólistov, do komornej hry sa zapojilo 43 súťažiacich. Podujatie odvysielala Novozámocká televízia slávnostnom programe „Všade vonia mamou".

Novozámčania z umeleckej školy nesklamali

V sólovej hre" Zlaté pásmo získali: Daniela Ivolková (1. miesto A kategória), Karolína Vassová (B kategória),

Strieborné pásmo: Flóra Rablanská, Michal Katona, Valentína Vassová (A kategória), Zoja Mančušková, Dominik Fabula (B kategória), Viktor Christov (G kategória),

Bronzové pásmo: Rebeka Sasák (B kategória) Tamás Gergő Pethes,, Tamara Petrovicsová, Nikol Kővágová (C kategória), Alex Rehák (E kategória).

V komornej hre" získali zlaté pásmo Píšťalôčka (B kategória 1. miesto) a  Luxurians (F kategória 1. miesto)

Žiakov pripravili: Ladislav Dráfi st., Ladislav Dráfi ml., Ladislav Bukai. Korepetovali: Zoja Balková, Jana Zanis, Ladislav Dráfi st., Beáta Bukaiová, Barbora Stjepanovičová, Všetkým za obetavú prácu ďakujeme. Poďakovanie patrí aj pracovníkom Mesta Nové Zámky, Združenia VDAM, Novovitalu Nové Zámky, Základnej umeleckej škole Nové Zámky, rodičom všetkým umeleckým školám na Slovensku a v Maďarsku, sponzorom bez vašej pomoci by sme nevedeli súťaž uskutočniť.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, korepetítorom, rodičom a vedeniu 33 umeleckých škôl zo SR a HU za vzornú prípravu žiakov.

Laureátom súťaže" sa stali žiačky zo Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej Košice: Terézia Fűleová (sólová hra), Terézia Fűleová , Jana Santovjáková ( komorná hra) .

Súťažiaci z celého Slovenska a zahraničia z umeleckých škôl si tradičnú súťaž berú za svoju a nevedia si predstaviť že by sa nekonala. Všetci súťažiaci, korepetítori a ich pedagógovia sa stretnú opäť v roku 2019."

Súvisiace články

01.08.2017 10:18

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac júl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!