Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.01.2021 09:12

Z hlbín archívu - procesy s "bosorkami" v Ostrihomskej župe

Bosorky sú vymyslené osoby a predsa: historické pramene nám odkrývajú rôzne tajomstvá, medzi nimi i procesy                   s bosorkami. Obviňovanie z bosoráctva a následné súdne procesy s bosorkami sa konali aj v Ostrihomskej župe, kam patrili i Nové Zámky a okolité obce.

Začiatkom septembra 1700 sa konal súd s Erzsébet Leky, proti ktorej bolo vznesené obvinenie z bosoráctva. Sudca István Csésy pre ňu žiadal mučenie na kole a následne upálenie. Našťastie sa v jej prípade nenašlo dostatok dôkazov proti nej a preto ju zbavili spod obvinenia.

O niekoľko mesiacov sa pred súdnym tribunálom ocitla ďalšia obvinená – Dorota Kondemy. Podľa sudcu Csécsyho spôsobila zle niekoľkým osobám a privolávala aj ochorenia zvierat. Dorota obvinenia odmietala. Jej obhajca František Palkovics tvrdo protestoval proti súdom s bosorkami a samozrejme aj proti spôsobu, akým nútili obvinené osoby k priznaniu. Žiadal oslobodiť Dorotu, čomu sa sudca Csécsy tvrdo priečil. Proces odročili a dodnes sa nenašli historické pramene o tom, ako bol prípad doriešený.

Menej šťastia už mala Zuzana Nováková, ktorú v tom istom období obvinili z ujmy na zdraví ľudí, zvierat, ako aj zo spolupráce s diablom. V Ostrihome ju odsúdili na smrť upálením.

Ďalší proces sa konal 3. januára 1702 proti poddanej Kataline Juhászovej, rodenej Filecskeovej. Keďže svedkovia vypovedali v jej prospech, nakoniec ju oslobodili a napomenuli, aby sa v budúcnosti vystríhala spolupráce s diablom.


Obvineniam z bosoráctva sa nevyhli ani ženy z obcí novozámockého regiónu. V januári 1702 sa súdnemu procesu musela podrobiť Ilona Csontosová z Gbeliec (obec v okr. Nové Zámky). Fakty proti nej boli príliš nejasné. O podrobnejšom priebehu súdneho procesu a rozsudku nenachádzame v archívnych materiáloch žiadne informácie.

(Spracované podľa archívnych materiálov Ostrihomskej župy - zápisnice z rokov 1638 – 1702)


 

 

Súvisiace články

27.10.2017 13:10

Dejiny reformácie približuje výstava Múzea Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo opäť zaujímavú a hodnotnú výstavu: „REFORMÁCIA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE“, ktorej vernisáž sa konala dňa 26.októbra 2017.