Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.02.2020 10:48

Z vernisáže putovnej výstavy Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji

Dňa 24. februára sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konala vernisáž výstavy nesúcej názov Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji.  Organizátorom výstavy je Obchodná akadémie v Šuranoch. 

Výstava bola vytvorená v rámci projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty v Nitrianskom kraji". Jedným z partnerov projektu je aj Obchodná akadémie v Šuranoch. Hlavným partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. 

Výstavu otvoril historik múzea  Pavol Rusnák. Slávnostné príhovory mali Eva Matejíčková, riaditeľka OA Šurany a Tibor Ujlacký , koordinátor projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty".

 Pozvanie na výstavu  prijal  aj vedúci odboru kultúry a športu NSK, pán Ľubomír Kleštinec

Ďalšími hosťami výstavy  boli : Helena Bohátová - poslankyňa NSK, Mária Malperová -poslankyňa MsÚ Nové Zámky, Katarína Hozlárová - vedúca odboru kultúrny MSÚ Nové Zámky, Denisa Felixová - ved. odboru školstva a sociálnych vecí , Vladimíra Malperová - riaditeľka ROS Nové Zámky.

K slávnostnej atmosfére prispel kultúrny program, v podaní Kamily Halámkovej ,členky Divadla mladých a Michala Buffu, člena DFS Matičiarik.  

Výstava obsahuje  99 originálnych fotografií miest a obcí, ktoré sú známe dodržiavaním cyrilometodských tradícií, kde sa zároveň nachádzajú aj zobrazenia slovanských vierozvestcov, či už v podobe sôch, malieb, vitráží, plastík a i. Návštevníci  Múzea Jána Thaina si ju môžu pozrieť do 21. marca 2020. Keďže výstava je putovná, v priebehu nasledujúcich 5 rokov si ju budú môcť pozrieť záujemcovia  o danú tematiku  v kultúrnych inštitúciách a školách Nitrianskeho kraja.

 

Text a foto: Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

30.09.2016 15:30

Bossingom proti riaditeľom škôl

Nedisciplinovaní učitelia brzdia riaditeľov škôl v ich práci.
01.09.2019 07:20

Máme doma prváka

O prvákoch, čo už nie sú škôlkári.
20.03.2016 14:15

Atraktívne študijné odbory alebo len ich názvy?

Keď si otvoríme webové stránky niektorých škôl, tak začneme okamžite rozmýšľať, na čo sú niektoré školy zamerané. Mám na mysli zameranie škôl podľa ponúkaných študijných a učebných odborov. Je neuveriteľné, aký „mix“ odborov po...