Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.02.2020 10:48

Z vernisáže putovnej výstavy Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji

Dňa 24. februára sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konala vernisáž výstavy nesúcej názov Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji.  Organizátorom výstavy je Obchodná akadémie v Šuranoch. 

Výstava bola vytvorená v rámci projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty v Nitrianskom kraji". Jedným z partnerov projektu je aj Obchodná akadémie v Šuranoch. Hlavným partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. 

Výstavu otvoril historik múzea  Pavol Rusnák. Slávnostné príhovory mali Eva Matejíčková, riaditeľka OA Šurany a Tibor Ujlacký , koordinátor projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty".

 Pozvanie na výstavu  prijal  aj vedúci odboru kultúry a športu NSK, pán Ľubomír Kleštinec

Ďalšími hosťami výstavy  boli : Helena Bohátová - poslankyňa NSK, Mária Malperová -poslankyňa MsÚ Nové Zámky, Katarína Hozlárová - vedúca odboru kultúrny MSÚ Nové Zámky, Denisa Felixová - ved. odboru školstva a sociálnych vecí , Vladimíra Malperová - riaditeľka ROS Nové Zámky.

K slávnostnej atmosfére prispel kultúrny program, v podaní Kamily Halámkovej ,členky Divadla mladých a Michala Buffu, člena DFS Matičiarik.  

Výstava obsahuje  99 originálnych fotografií miest a obcí, ktoré sú známe dodržiavaním cyrilometodských tradícií, kde sa zároveň nachádzajú aj zobrazenia slovanských vierozvestcov, či už v podobe sôch, malieb, vitráží, plastík a i. Návštevníci  Múzea Jána Thaina si ju môžu pozrieť do 21. marca 2020. Keďže výstava je putovná, v priebehu nasledujúcich 5 rokov si ju budú môcť pozrieť záujemcovia  o danú tematiku  v kultúrnych inštitúciách a školách Nitrianskeho kraja.

 

Text a foto: Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

12.07.2019 21:27

Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského

V dňoch 26. 06. – 13.10.2019 je inštalovaná v priestoroch výstavnej siene Starej radnice Múzea mesta Bratislavy zaujímavá výstava s informačno-dokumentačným významom s názvom Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenskéh...
10.05.2018 13:30

Občas sa stane

Aj teraz sa tak stalo. Dostala som sa úplne náhodou k spolupráci nad krásnym didaktickým materiálom pre škôlkárov a prvákov. Preto Vám ho trošku chcem sprístupniť.
09.04.2019 14:15

Rozumieme si? Komunikácia extroverta s introvertom

Otázky ku komunikácii a uvedomenie si čo nás spája a čo rozdeľuje. Polarita a postoj extroverta a introverta v komunikácii pri riešení pobléov a úloh.