Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.02.2020 10:48

Z vernisáže putovnej výstavy Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji

Dňa 24. februára sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konala vernisáž výstavy nesúcej názov Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji.  Organizátorom výstavy je Obchodná akadémie v Šuranoch. 

Výstava bola vytvorená v rámci projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty v Nitrianskom kraji". Jedným z partnerov projektu je aj Obchodná akadémie v Šuranoch. Hlavným partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj. 

Výstavu otvoril historik múzea  Pavol Rusnák. Slávnostné príhovory mali Eva Matejíčková, riaditeľka OA Šurany a Tibor Ujlacký , koordinátor projektu „Budovanie Cyrilo - metodskej kultúrnej cesty".

 Pozvanie na výstavu  prijal  aj vedúci odboru kultúry a športu NSK, pán Ľubomír Kleštinec

Ďalšími hosťami výstavy  boli : Helena Bohátová - poslankyňa NSK, Mária Malperová -poslankyňa MsÚ Nové Zámky, Katarína Hozlárová - vedúca odboru kultúrny MSÚ Nové Zámky, Denisa Felixová - ved. odboru školstva a sociálnych vecí , Vladimíra Malperová - riaditeľka ROS Nové Zámky.

K slávnostnej atmosfére prispel kultúrny program, v podaní Kamily Halámkovej ,členky Divadla mladých a Michala Buffu, člena DFS Matičiarik.  

Výstava obsahuje  99 originálnych fotografií miest a obcí, ktoré sú známe dodržiavaním cyrilometodských tradícií, kde sa zároveň nachádzajú aj zobrazenia slovanských vierozvestcov, či už v podobe sôch, malieb, vitráží, plastík a i. Návštevníci  Múzea Jána Thaina si ju môžu pozrieť do 21. marca 2020. Keďže výstava je putovná, v priebehu nasledujúcich 5 rokov si ju budú môcť pozrieť záujemcovia  o danú tematiku  v kultúrnych inštitúciách a školách Nitrianskeho kraja.

 

Text a foto: Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

31.12.2016 11:00

Je potrebný plán kontinuálneho vzdelávania?

Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov treba najskôr identifikovať a potom je potrebné sa rozhodnúť, či sú ich konkrétne vzdelávacie potreby v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom, prioritami a zameraním školy. Za plá...