Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
17.05.2019 22:24

Z vyhodnotenia krajskej literárno – výtvarnej súťaže žiakov stredných škôl „Ako to vidím ja“

Obchodná akadémia v Šuranoch v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila v tomto školskom roku pre žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja pri príležitosti  100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, literárno – výtvarnú súťaž pod názvom Ako to vidím ja.

Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch šurianskej Synagógy dňa 17.mája 2019 .

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch, Ing. Eva Matejíčková vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihla potrebu pripomínať si kľúčové udalosti našej histórie a jej významné osobnosti, hovorila o aktivitách školy uskutočnených na počesť významných výročí – 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika a poďakovala všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizácii súťaže.

Potrebu spoznávať život a dielo známych osobností našej histórie vyzdvihol vo svojom príhovore aj predseda poroty PhDr. PaedDr. Martin Bodis,PhD. : „ ...je úžasné, že práve Obchodná akadémia v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravila prvý ročník tejto súťaže, za čo patrí vďaka Vám, pani riaditeľka, aj všetkým Vašim pedagógom. Je úžasné, že vy ste sa ako mladí ľudia zapojili do tejto súťaže , že ste sa oboznámili s touto osobnosťou pri rôznych príležitostiach, pri rôznych čítaniach, aby ste túto osobnosť nejakým spôsobom literárne, alebo výtvarne sprítomnili. ..."

Generál Milan Rastislav Štefánik ako osobnosť patrí tak veľmi na Slovensko, tak isto, ako patrí jeho socha na šuriansku zem, tak veľmi, ako srdce je zrastené s ľudským telom ...ja osobne považujem jeho osobnosť za základný pilier slovenskej štátnosti a národa ...Som rád, že Obchodná akadémia sa ujala takejto témy aj zorganizovaním súťaže ..." povedal vo svojom príhovore riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch, RNDr. Miroslav Eliáš. ( Pozn.: socha M. R. Štefánika v Šuranoch stojí na nádvorí Obchodnej akadémie )

Súčasťou podujatia bol kultúrny program, ktorý nacvičili pre túto príležitosť žiaci Obchodnej akadémie, v rámci ktorého boli prečítané aj víťazné literárne diela . Účastníci podujatia si so záujmom prezreli aj výstavku súťažných výtvarných prác.

Na záver podujatia zaznela hymnická pieseň Hoj, vlasť moja.

Súvisiace články

15.03.2019 07:18

Slovenský štát z rokov 1939 – 1945

prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká.
10.02.2019 21:03

Ako tvoríme a meníme svet okolo nás a seba v ňom?

Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku.