Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.06.2018 18:09

Základné školy súťažili o „Putovný pohár náčelníka MsP“

 

Dňa 21.06.2018 MsP Nové Zámky organizovala branný pretek o „Putovný pohár náčelníka MsP", pre žiakov základných škôl.

Viac nám o pretekoch povedal Mgr. Jozef Tököly, náčelník MsP :

"Branná súťaž prebehla v doobedňajších hodinách v areáli zdravia na Čerešňovej ulici.

Za krásneho počasia súťažilo 5 novozámockých základných škôl, ZŠ Nábrežná, ZŠ G. Bethlena, ZŠ Mostná, ZŠ Devínska a ZŠ Hradná.

Súťažné družstvá boli zložené z piatakov - 5 chlapcov a 5 dievčat.

Trať sa skladala z 15 súťažných stanovísk, ktoré zabezpečovali príslušníci MsP so žiakmi novozámockého Gymnázia.

Víťazom preteku sa stali žiaci zo ZŠ Devínskej. Druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Nábrežnej a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Hradnej.

Na brannom preteku bola veľmi príjemná atmosféra a príslušníci MsP sú radi, že sa im podarilo vytiahnuť deti z lavíc a od počítačov do prírody, kde si mohli preveriť nielen fyzické zdatnosti, ale aj teoretické vedomosti o histórii mesta, o prvej zdravotnej pomoci, o prírode, dopravných značkách... „

 

Súvisiace články

02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.
21.02.2016 12:15

Podnik zmodernizoval školiace stredisko pre skalických dualistov

Rozvoj systému duálneho vzdelávania skalických strojárov pokračuje. Partnerstvo SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. sa rozvíja s cieľom zlepšovania podmienok odborného vzdelávania a prípravy v strojárskyc...