Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Roman Stadtrucker
24.02.2021 09:20

Zásadné zmeny v školstve na pozadí marketingu ministerstva?

Od nástupu nového ministra školstva pozorujem nie celkom štandardný jav. V médiách a na sociálnych sieťach sme takmer s dennou pravidelnou presnosťou informovaní o nových opatreniach rezortu v oblasti boja proti pliage s menom COVID-19. Informácie sú často menené, aktualizované, stráca sa prehľadnosť. Musíme sledovať minimálne dva portály (ministerský a ucimenadialku.sk), e-maily z Okresného úradu, zo Spoločného školského úradu, od hygienikov, od zriaďovateľa, nehovoriac o bežnej agende výchovno-vzdelávacej a riadiacej činnosti. Sledujeme informácie o náraste počtu zaočkovaných pedagógov, príprave kloktacích či výterových testov, metodickej podpore učiteľov vo forme videí a usmernení zo strany ŠPÚ či MPC. Tieto informácie sú pre nás samozrejme veľmi dôležité.

Táto spúšť informačných zdrojov akoby zatienila proces prípravy noviel kľúčovej legislatívy, a to predovšetkým zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Novely týchto zákonov boli k dispozícii aj širokej odbornej verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvalo až 3 týždne! Akosi sme si zvykli, že legislatíva z rezortu má veľmi nízku kvalitu a dúfali sme, že nástupom nového vedenia rezortu sa situácia začne postupne zlepšovať. Opak pravdou je. Predkladané návrhy pomerne zásadným spôsobom zasahujú do nášho vzdelávacieho systému, avšak je veľmi otázne, či kvalitatívne aj k lepšiemu. Naznačuje to aj samotné konanie o pripomienkach, kedy ZMOS i OZ PŠaV žiadajú stiahnutie návrhov noviel a začatie odbornej diskusie k pripravovaným zmenám. Koniec koncov, všetky odborné a zásadné pripomienky je možné si prečítať a každý zamestnanec v školstve si vytvorí obraz o kvalite (len k novele zákona č. 138/2019 Z. z. sú pripomienky na 217 stranách – ako príklad uvediem časť stanoviska ZMOS-u: „Žiadame návrh zákona stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a predložiť na verejnú odbornú diskusiu a predložiť ako nový zákon. Odôvodnenie: Navrhované zmeny sa javia ako nesystémové, problematiku ešte viac komplikujú a zvyšujú "nezrozumiteľnosť" celej problematiky."

Prečo sa tieto aktivity ministerstva realizujú práve teraz, keď musíme v školách prioritne riešiť COVID-19? Alebo je to zámer, že takáto legislatíva sa nekomunikuje cez verejné tlačové besedy a odborné diskusie?  Dúfam, že p. minister nám to vysvetlí tak, ako vehementne hovorí o testovaní, očkovaní a projektoch, kde rozdeľuje školám financie.

RNDr. PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.

učiteľ ZŠ

Súvisiace články

15.02.2017 20:15

Levickí priemyslováci na strojárskej olympiáde v Bratislave

Finále 10. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára 2017 bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technic...
21.02.2016 12:15

Podnik zmodernizoval školiace stredisko pre skalických dualistov

Rozvoj systému duálneho vzdelávania skalických strojárov pokračuje. Partnerstvo SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. sa rozvíja s cieľom zlepšovania podmienok odborného vzdelávania a prípravy v strojárskyc...