Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
22.08.2016 11:30

Zásadný faktor ovplyvňujúci kvalitu života odhalený

Viac ako 70 rokov realizuje Harvard Medical School unikátny výskum, ktorého cieľom je zistiť čo nám v priebehu života prináša šťastie a spokojnosť. Ide o jednu z najdlhších a najfascinujúcejších štúdii na svete.

Výskum pod názvom „Harvard Study of Adult Development“, známy tiež ako „Grantova štúdia“ sa začal realizovať v roku 1938 a prebieha aj v súčasnosti. Výskum na vzorke niekoľko sto ľudí postupne odhaľuje tajomstvo spokojného života. Harvardská štúdia už priniesla zopár prekvapivých zistení ako napríklad to, že prediktívny význam temperamentu či nešťastného detstva s vyšším vekom klesá. Rozdiely medzi úzkostnými a hanblivými deťmi a vyrovnanejšími deťmi sa postupne vekom zužujú. Jednoducho povedané, ak žijeme dosť dlho, rizikové faktory ohrozujúce náš zdravý život sa vekom menia. To, čo teda v určitom veku sledujeme a korigujeme, v ďalšom vekovom období už toľko riešiť nemusíme.

Čo je teda kľúčovou podmienkou toho, aby sme žili šťastne a spokojne?

Nedávny výskum medzi mladými ľuďmi a ich životných cieľoch odhalil, že až 80% mladých ľudí považuje za svoj životný cieľ stať sa bohatým a až 50% byť slávny. Konštatuje to vo svojom vystúpení na TED konferencii harvardský profesor Robert Waldinger. No nič z toho nemá takú hodnotu ako kvalita medziľudských vzťahov. „Kvalitné vzťahy nás udržujú šťastnejších a zdravších. Bodka.“, hovorí. Nezabúdajme na to aj v našich učiteľských kolektívoch.

V svojom blogu ponúkam vynikajúce vystúpenie profesora Waldingera, ktorý je aktuálnym vedúcim „Grantovej štúdie“. Počas 12 minút prezentuje zistenia, ku ktorým doposiaľ dospeli. (je to aj so slovenskými alebo českými titulkami)

 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=en#t-755071

 

Zdroje:

Slezáčková, A. (2012): Prúvodce pozitivní psychologií, Grada

 

Súvisiace články

20.11.2017 03:30

Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ „VET4SCAPE“ v Ľubľane úspešné

Nadnárodné pracovné stretnutie Erasmus+ VET4SCAPE - úspešné. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej ekonomickej a jazykovej výučby a zaviesť inovatívne postupy a zapojiť sa do novej formy spolupráce s partnermi.