Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
12.01.2020 08:05

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 1 ) Boldog

Boldog patrí medzi menšie obce okresu Senec ( Bratislavský kraj ).  Prvá písomná zmienka o obci, pod názvom Tulwej, pochádza z roku 1245. V roku 1358 obec pripadla rádu klarisiek a v tomto období získala aj nové pomenovanie. V neskorších obdobiach obec patrila Eszterházyovcom a Zichyovcom.
​​​​​​​V Boldogu je starobylý románsky kostol z 11. / podľa niektorých údajov z 12. storočia / . V murive kostola  sa nachádzajú rímske náhrobné kamene. Do južnej steny kostola je zakomponovaná vápencová náhrobná doska s najstarším rímskym nápisom na Slovensku, s rozmermi 175 x 76 x 18 cm,  z 1. storočia . Kameň bol objavený pri dôslednej renovácii kostola v roku 1976.
Bolo zistené, že pochádza z rímskej kamennej hrobky, ktorá pravdepodobne stála v blízkosti kostola, patril rímskemu stotníkovi a obchodníkovi Quintovi Atiliovi Primovi. Z informácií vytesaných do kameňa sa dozvedáme o živote Quinta Atila Prima :  bol dôstojníkom, centuriónom XV. Lúgie, ktorá sídlila v 1. storočí v Carninte / Rakúsko/...po odchode zo služby bol obchodníkom, ktorý svoju podnikateľskú kariéru rozvíjal na Jantárovej ceste. O preklad rímskeho nápisu sa zaslúžil dr. Titus Kolník.Použitá literatúra
Machala, D. : Slovenská vlastiveda I.,Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, s.191.
Lacika, J. : Záhadné miesta 1, Bratislava 2018, s.48.


Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

Súvisiace články

12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...