Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.01.2020 17:21

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 10 ) Pohranice

Obec Pohranice leží v okrese Nitra, v Žitavskej sprašovej pahorkatine na hornom toku potoka Kadaň.

Názov obce je doložený už v roku 1075 ako Pagran, v roku 1113 je Pogran, 1209 Pagran, 1218 , Kispogran, Nagypogran 1479,  Pogranicze (1773), Pohranice 1948.

Hoci obec sa spomína po prvýkrát v roku 1075,  podľa archeologických nálezov je zrejmé, že ľudia tu žili dávno predtým. Našli sa tu archeologické nálezy z rôznych období : z neolitu, zo strednej i mladšej bronzovej doby.  Od roku 1075 patrili Pohranice k opátstvu v Hronskom Beňadikua od roku 1113 Zoborskému kláštoru. V neskoršom období Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 14  storočí bola obec rozdelená na Malé a Veľké Pohranice.  Obec patrila šľachtickému rodu Pograniovcov.

V rokoch 1576 a 1 644 zničili obec Turci . Mnoho obyvateľov obce odvliekli do tureckého zajatia. Postupne bol život v obci obnovený. V roku 1663 obyvatelia obce platili dane budínskemu pašovi Zeámet Redžebovi.  V tomto období v obci už bolo zaznamenaných 81 domácností. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a pletením košíkov, tkaním plátna.  V obci bola aj tehelňa a mlyny. V roku 1869 mala obec už viac ako 800 obyvateľov.

Vojnové udalosti 1.a 2. svetovej vojny ovplyvnili aj život ľudí v obci.  Pri vchode do obecného cintorína sa nachádza pamätník s menami padlých obyvateľov obce.

Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol  Všetkých svätých. Pôvodný kostolík tu postavili ešte v románskom období a časti jeho muriva sa našli v hmote súčasnej stavby.  Od svojho vzniku bol niekoľkokrát prestavaný a zrekonštruovaný.   V obci sa nachádzajú i ďalšie sakrálne pamiatky v podobe sôch a krížov.

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, január 2019.

Súvisiace články

20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...
15.01.2017 20:00

Projektom môžeme dosiahnuť viac

Čakanie na výzvy, hľadanie vhodných projektov, vypracovanie projektových zámerov, stanovenie cieľov, zadanie projektových úloh, hľadanie partnerov na spolufinancovanie projektu a čo ešte? Hlavne nájsť taký projekt, ktorým škola...