Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
26.01.2020 17:21

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 10 ) Pohranice

Obec Pohranice leží v okrese Nitra, v Žitavskej sprašovej pahorkatine na hornom toku potoka Kadaň.

Názov obce je doložený už v roku 1075 ako Pagran, v roku 1113 je Pogran, 1209 Pagran, 1218 , Kispogran, Nagypogran 1479,  Pogranicze (1773), Pohranice 1948.

Hoci obec sa spomína po prvýkrát v roku 1075,  podľa archeologických nálezov je zrejmé, že ľudia tu žili dávno predtým. Našli sa tu archeologické nálezy z rôznych období : z neolitu, zo strednej i mladšej bronzovej doby.  Od roku 1075 patrili Pohranice k opátstvu v Hronskom Beňadikua od roku 1113 Zoborskému kláštoru. V neskoršom období Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 14  storočí bola obec rozdelená na Malé a Veľké Pohranice.  Obec patrila šľachtickému rodu Pograniovcov.

V rokoch 1576 a 1 644 zničili obec Turci . Mnoho obyvateľov obce odvliekli do tureckého zajatia. Postupne bol život v obci obnovený. V roku 1663 obyvatelia obce platili dane budínskemu pašovi Zeámet Redžebovi.  V tomto období v obci už bolo zaznamenaných 81 domácností. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a pletením košíkov, tkaním plátna.  V obci bola aj tehelňa a mlyny. V roku 1869 mala obec už viac ako 800 obyvateľov.

Vojnové udalosti 1.a 2. svetovej vojny ovplyvnili aj život ľudí v obci.  Pri vchode do obecného cintorína sa nachádza pamätník s menami padlých obyvateľov obce.

Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol  Všetkých svätých. Pôvodný kostolík tu postavili ešte v románskom období a časti jeho muriva sa našli v hmote súčasnej stavby.  Od svojho vzniku bol niekoľkokrát prestavaný a zrekonštruovaný.   V obci sa nachádzajú i ďalšie sakrálne pamiatky v podobe sôch a krížov.

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, január 2019.

Súvisiace články

29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.
18.02.2018 21:36

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  v regione BARCELONA - mestečko L`Hospitalet projekt KA2 Erasmus+

Region Barcelona, L`Hospitalet - 3. nadnárodné stretnutie učiteľov partnerkých krajín projektu" BESTeachers, BESTudents" - Erasmus+, KA2 - Strategické partnerstvá. Miting učiteľov 6 partnerských škôl z Turecka, Španielska, Po...
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...