Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.01.2020 07:18

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 11 ) Hoste

Na ceste medzi Abrahámom a Majcichovom sa nachádza obec Hoste.

Prvá písomná zmenka o obci je z roku 1231, kedy patrila do majetku Šebeša, člena šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Počas svojej histórie obec menila viacero majiteľov :  patrila grófom Szentgyörgyimu,  Bazinimu, neskôr  rodine  Gesztiovcov. Od roku 1553 patrila trnavským klariskám  v správe panstva Boleráz. Od roku 1805 sa majiteľom panstva stala rodina Eszterházyovcov.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1760.  Základom pre jeho výstavbu bola baroková kaplnka.  Kostol neskôr rozšírili a upravili v neogotickom slohu. Projekt na rozšírenie kostola a výstavby veže vypracoval pánsky murársky majster grófa Esterháziho Jozef Augermayer v júni 1820.

Keďže obec bola dlhšie obdobie filiálkou Majcichova, v rokoch 1862 – 1870 tu vykonával bohoslužby a iné kresťanské úkony Ján Palárik. Na jeho počesť sa na priečelí kostola nachádza pamätná tabuľa z roku 2009.

Obyvatelia obce nezabúdajú ani na obete svetových vojen.  V blízkosti kostola sa  nachádza pamätník obetiam 1. svetovej vojny, ktorý dali v roku 1929  postaviť Anton Leffler s manželkou Helenou, rod. Krivosudská.

Súvisiace články

20.03.2020 14:59

Kooperatívne vyučovanie v školách absentuje

Rozvíjanie občianskych kompetencií a kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu žiakov nie je možné uplatniť pri frontálnom vyučovaní s monologickým prejavom učiteľa. Dnes už vyučovanie nemôže byť realizované bez inovatívnych metó...
11.05.2016 13:15

Rozvoj spolupráce na úrovni škola-podnik

Spoločným cieľom v rámci vzájomnej spolupráce je stanoviť priority pre strednú odbornú školu tak, aby čo najviac uspokojovali potreby trhu práce v regióne, čo najviac uspokojovali požiadavky žiakov, ale zároveň aby škola dosah...