Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.02.2020 07:47

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 13 ) Chorvátsky Grob

Pomník obetiam 1. svetovej vojny v Chorvátskom Grobe

Chorvátsky Grob patrí k obciam okresu Senec /Bratislavský kraj/. Obec leží v Podunajskej nížine, na južnom okraji Trnavskej pahorkatiny a na močaristej Nive Čiernej vody.

Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Monar pochádza z roku 1214.Názov obce je odvodený od slova "manisko" = ozdoba, šperk na krk. Inšpiráciou k tomuto názvu bola skutočnosť, že v obci sa v tom období zaoberalo viacero obyvateľov výrobou šperkov.

V roku 1552 sa do obce – na pozvanie grófa Illésházyho -  prisťahovali do obce chorvátski kolonisti. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Mnohí tvorili ľudovoumelecké výrobky z oblasti čipkárstva, rezbárstva, výšivkárstva a i.

V roku 1553 obec vypálili Turci.

K významným osobnostiam žijúcim v obci patrí prozaik Milo Urban, ktorý tu žil od roku 1948 do roku 1974. V Chorvátskom Grobe napísal svoje diela Zhasnuté svetlá /1957/, Kto seje vietor /1964/, román Železo po železe vydaný po jeho smrti  /1996/.

Ku kultúrnemu dedičstvu obce patrí rímskokatolícky Kostol sv. Štefana  zo 16. storočia (  rozšírený v roku 1949 ), Kaplnka s. Trojice z roku 1880.

Na nádvorí kostola sa nachádza Pomník obetiam 1. svetovej vojny,  postavený v roku 1933. V neskoršom období na pomník pribudla pamätná tabuľa na počesť padlých v 2. svetovej vojne.

 

Nápis na pomníku 


PADLÝM HRDINOM V I. A II. SVETOVEJ VOJNE
VENUJÚ OBČANIA CHORVÁTSKEHO GROB

ŠTEFAN MUNDOVIČ, ŠTEFAN GUŠTAFÍK, JOZEF HRŽIČ, JÁN GALOVIČ, PAVEL KRIŠTOFOVIČ, JOZEF ŠIMONČIČ, MARTIN REE, JOZEF GROFIČ, JOZEF JURKOVIČ, JOZEF SLOVÁK, MARTIN JURENÍK, JÁN JURENÍK, JÁN CISÁR, ŠTEFAN TESÁR, MICHAL TURINIČ, JOZEF JENDEK, ŠEBASTIÁN GROFIČ, ŠTEFAN MIKLENČIČ, MARTIN TURINIČ, LUKÁŠ JENDEK, JÁN PAŽITNÝ, JOZEF KUČERA, MARTIN PAŽITNÝ, MICHAL KOVAČIČ, JÁN LUNÍČEK, JÁN HATALA, JÁN CISÁR

Veľká česť hrdinom padlým
v Slovenskom národnom povstaní

GALOVIČ ŠTEFAN 1923-1944, TESÁR ŠTEFAN 1919-1944, ČERVEŇÁK JURAJ 1916-1944

Nech je im slovenská zem ľahká!

 

K novším stavebným dielam patrí  pomník Jána Šefčíka ( bol v roku 1950 nespravodlivo uväznený a odsúdený na 12 rokov väzenia ) a pomník rodáka obce, katolíckeho kňaza chorvátskeho pôvodu Ferdinanda Takáča , ktorý bol tiež dlhoročný väzeň, venoval sa spisovateľstvu a prekladateľskej činnosti. V blízkosti obecného úradu sa nachádza busta chorvátskeho spisovateľa a skladateľa Josipa Andriča.

 

 

Použitá literatúra:

Krásy Slovenska, 2019, č. 3 -4, s. 34

http://www.chorvatskygrob.sk/historia.html

 

Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

Súvisiace články

20.02.2016 23:30

Kde (za)ostali ZUŠ-ky 2?

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov. Dúfam, že sa dostane aj na učiteľov ZUŠ.