Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.02.2020 06:42

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 14 ) Zavar

Zavar je pôvodne poľnohospodárska obec, ležiaca sa v okrese Trnava. Prvá písomná zmienka o obci Zavar pochádza z roku 1255 (de Zovvor). Názov Zavar má obec od roku 1863. Obec bola osídlená už v období neolitu.

Dominantou obce je novogotický kostol bol postavený v roku 1907 na mieste niekdajšieho románskeho kostola. Kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie.
K stavebným pamiatkam obce patrí klasicistický kaštieľ postavený začiatkom 19. storočia  ( na obr.). Kaštieľ bol rozšírený a prestavaný v roku 1894. Vlastníkom kaštieľa bola rodina Majlátová, ktorá v ňom v roku 1887 zriadila opatrovňu pre starých a chorých. V súčastnosti kaštieľ slúži ako Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých.

K známym rodákom obce patria Gejza Dusík – skladateľ, zakladateľ. slovenskej operety a Jozef Karol Viktorin – kňaz, vydavateľ, slovenský národný buditeľ.

Použité zdroje:
https://www.zavar.sk/z-historie.html
http://www.pamiatkynaslovensku.sk/zavar
Foto: Helena Rusnáková, október 2019.

Súvisiace články