Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.02.2020 10:14

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 17 ) Pamätník Jána Sobieskeho v Štúrove

Štúrovo vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakat. Prvá písomná zmienka o obci je v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075. Panovník Gejza I. v nej potvrdzuje darovanie 10 domov prievozníkov a časť pôdy prislúchajúcej osade, kláštoru v Hronskom Beňadiku. Z ďalších písomných historických prameňov sa dozvedáme, že tu existovalo aj soľné mýto.
Počas svojej histórie mesto vystriedalo viacero zemepánov. V roku 1189 zavítal do Kakathu a Ostrihomu nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa, ktorý sa so svojím križiackym vojskom poberal na výpravu do Svätej zeme.
V roku 1403 mesto patrilo kráľovi Žigmundovi. Kakath sa v neskoršom období dostal do víru protitureckých bojov a stavovských povstaní.
V 16.storočí sa začal používať nový názov Párkány . Po dobytí Ostrihomu v roku 1543 bolo mesto obsadené Turkami. S neskoršou históriou mesta je spojené aj meno poľského kráľa Jána Sobieskeho, ktorý 9.októbra 1683 so svojim vojskom zvíťazil nad tureckou presilou a tým oslobodil územie spod nadvlády Turkov. 

V októbri 2008 bol v Štúrove odhalený Pamätník Jána Sobieskeho, na počesť 325. výročia jeho víťaznej bitky pri Štúrove (Parkane). 

Súvisiace články

27.04.2020 13:20

CELÝ SVET SA SPOJÍ NA #GIVINGTUESDAYNOW. A ako sa pridáte vy?

V tejto náročnej situácii sa aktívne zapájame do pomoci a to všetkými možnými formami v súlade s prijatými opatreniami. Zapojili sme sa do šitia rúšok. Zapájame sa do vyhlásených grantových výziev na pomoc ohrozeným cieľovým...
26.12.2016 10:00

Vianočný predaj na GT12 (JA firma A.S.A.P.)

Za rúškom tajomstva, skrýva sa čas Vianočný. Džemy, limonáda, koláčiky, ozdôbky. Za rúškom tajomstva sú oni a ich firma.