Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.02.2020 10:14

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 17 ) Pamätník Jána Sobieskeho v Štúrove

Štúrovo vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakat. Prvá písomná zmienka o obci je v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075. Panovník Gejza I. v nej potvrdzuje darovanie 10 domov prievozníkov a časť pôdy prislúchajúcej osade, kláštoru v Hronskom Beňadiku. Z ďalších písomných historických prameňov sa dozvedáme, že tu existovalo aj soľné mýto.
Počas svojej histórie mesto vystriedalo viacero zemepánov. V roku 1189 zavítal do Kakathu a Ostrihomu nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa, ktorý sa so svojím križiackym vojskom poberal na výpravu do Svätej zeme.
V roku 1403 mesto patrilo kráľovi Žigmundovi. Kakath sa v neskoršom období dostal do víru protitureckých bojov a stavovských povstaní.
V 16.storočí sa začal používať nový názov Párkány . Po dobytí Ostrihomu v roku 1543 bolo mesto obsadené Turkami. S neskoršou históriou mesta je spojené aj meno poľského kráľa Jána Sobieskeho, ktorý 9.októbra 1683 so svojim vojskom zvíťazil nad tureckou presilou a tým oslobodil územie spod nadvlády Turkov. 

V októbri 2008 bol v Štúrove odhalený Pamätník Jána Sobieskeho, na počesť 325. výročia jeho víťaznej bitky pri Štúrove (Parkane). 

Súvisiace články

27.04.2020 13:35

Ateliér u Vás doma - tvorivé dielne on - line

Ako sa dá spracovať výzva na zmysluplné trávenie času s deťmi doma. Tvorivé inšpirácie a aktivity.
08.06.2015 14:00

Súkromné telefónne čísla

Školy už majú svoje webové stránky a na nich zoznamy svojich učiteľov či aj s fotografiami alebo bez.