Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.02.2020 05:48

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 18 ) Gbelce

Obec Gbelce s leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Pohronskej pahorkatiny, v okrese Nové Zámky.

Prvá, zachovalá, písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233 ( Cubulcut). V blízkosti obce sa nachádza potok Paríž s močiarmi, ktoré sú domovom viacerých druhov vodného vtáctva. V stredoveku bola cez obec viedla dôležitá obchodná cesta ( soľná cesta).

Po roku 1245 Gbelce a okolie bolo osídlené vojakmi Petra Tordu a slovenskými a nemeckými usadlíkmi. V 14. storočí obec patrila Kőbölkútyovcom, neskôr zemianskym rodinám a následne Báthoryovcom. V roku 1593 bola obec obsadená Osmanmi. V roku 1609 patrila obec do majetku Štefana Keglvicha. Počas Rákociho povstania sa obec takmer vyľudnila. Koncom 17. storočia začal narastať počet obyvateľov. Začiatkom 18. storočia obec mala školu. Život obyvateľov ovplyvnila tehelňa, ktorú dal vybudovať Ján Brutsy.
Výstavba železnice ( v polovici 19. storočia) medzi Budapešťou, Bratislavou a Viedňou (1851) zásadne ovplyvnila život obyvateľov obce. Gbelce sa stali v tom čase významným železničným uzlom.
Na okraji obce, v smere na Svodín, stojí pamätník pripomínajúci krvavé udalosti z apríla 1849 s textom: Tu vybojoval postup po víťaznej bitke v Tek.Lužanoch VII. Zbor ľudovej armády vedený generálom Ernő Poeltembergom 20. apríla1849 oslobodzujúc pevnosť Komárna z obkľúčenia rakúskych vojsk.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol z roku 1774. Kstavebným pamiatkam obce patrí kaplnka na cintoríne a malé sakrálne stavby. V strede obce sa nachádza pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne.

Súvisiace články

19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu tr...
01.08.2018 13:10

Ako sú pripravení prváci do školy

Naozaj sú naše deti pripravené na prvú triedu?