Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.02.2020 05:48

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 18 ) Gbelce

Obec Gbelce s leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Pohronskej pahorkatiny, v okrese Nové Zámky.

Prvá, zachovalá, písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233 ( Cubulcut). V blízkosti obce sa nachádza potok Paríž s močiarmi, ktoré sú domovom viacerých druhov vodného vtáctva. V stredoveku bola cez obec viedla dôležitá obchodná cesta ( soľná cesta).

Po roku 1245 Gbelce a okolie bolo osídlené vojakmi Petra Tordu a slovenskými a nemeckými usadlíkmi. V 14. storočí obec patrila Kőbölkútyovcom, neskôr zemianskym rodinám a následne Báthoryovcom. V roku 1593 bola obec obsadená Osmanmi. V roku 1609 patrila obec do majetku Štefana Keglvicha. Počas Rákociho povstania sa obec takmer vyľudnila. Koncom 17. storočia začal narastať počet obyvateľov. Začiatkom 18. storočia obec mala školu. Život obyvateľov ovplyvnila tehelňa, ktorú dal vybudovať Ján Brutsy.
Výstavba železnice ( v polovici 19. storočia) medzi Budapešťou, Bratislavou a Viedňou (1851) zásadne ovplyvnila život obyvateľov obce. Gbelce sa stali v tom čase významným železničným uzlom.
Na okraji obce, v smere na Svodín, stojí pamätník pripomínajúci krvavé udalosti z apríla 1849 s textom: Tu vybojoval postup po víťaznej bitke v Tek.Lužanoch VII. Zbor ľudovej armády vedený generálom Ernő Poeltembergom 20. apríla1849 oslobodzujúc pevnosť Komárna z obkľúčenia rakúskych vojsk.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol z roku 1774. Kstavebným pamiatkam obce patrí kaplnka na cintoríne a malé sakrálne stavby. V strede obce sa nachádza pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne.

Súvisiace články

23.10.2017 22:22

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje polstoročnicu

Obchodná akadémia v Leviciach oslavuje 50 rokov svojej existencie, je v plnom rozkvete kvalitného vzdelávania a výchovy svojich žiakov.
26.01.2016 18:00

Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania

Skalický región potrebuje zručných absolventov strojárskych učebných a študijných odborov, preto sme sa zamerali na zvyšovanie kvality odborného výcviku počas štúdia.