Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.02.2020 11:01

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 19 ) Rybník

V prvej písomnej zmienke z roku 1075 sa obec Rybník spomína   pod názvom Scelleus . Archeologické  nálezy nasvedčujú tomu, že ľudia tu žili už v období 4000 – 5000 rokov pred Kristom.

Obec patrila Nitrianskemu kniežatstvu, v neskoršom období opátstvu v Hronskom Beňadiku. V roku 1266 sa obec stala majetkom ostrihomského biskupa.

V období tureckého nebezpečenstva útoky Turkov neobišli ani túto obec. Obyvatelia obce si stavali podzemné úkryty, tzv. potajobnice a  kostol opevnili obranným múrom. V roku 1622 Turci odvliekli do zajatia 100 mužov.

Po vyhnaní Turkov začalo v Rybníku  ožívať hospodárstvo, najmä vinohradníctvo. V roku 1771 bol v Rybníku postavený Kostol Najsvätejšej trojice, ktorý je v súčasnosti stavebnou dominantou obce. Na kostole je pripevnená pamätná tabuľa na počesť Benedikta Szőllősiho  (* 1609 – † 1656), jezuitu, básnika a zostavovateľa, autora prvého katolíckeho spevníka Cantus Catholici. V obci sa nachádza aj kaštieľ z 18. storočia,  Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka sv. Urbana, malé sakrálne pamiatky a pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.

 

 

 

 

Zdroje:

https://www.obecrybnik.sk/p/2110/historia-obce.html

Machala, D. : Slovenská vlastiveda IV.,  Matica slovenská 2012, s.141.

 

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

07.04.2019 09:19

"Stvárni knihu 2019" - 4. ročník

Kreatívny Klub Luna, o. z. vyhlasuje 4. ročník súťaže "Stvárni knihu 2019" pre jednotlivcov a kolektívy. Ak stvárnenú knihu rozličnými výtvarnými technikami prihlásite do 15. mája 2019 do súťaže, odborná porota práce ohodno...