Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
13.01.2020 06:32

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 2 ) Kalinčiakovo

 

Kalinčiakovo sa radí medzi najstaršie obce Hontianskej župy. Obec sa po prvýkrát spomína v roku 1242 pod názvom Wosyam. Do 2.polovice 13. storočia bola obec kráľovským majetkom. V neskoršom období ju kráľ Belo IV. daroval rodine Varsányiovej. Od 15. storočia tu mali majetkový podiel Kálnayovci, neskôr Horváthovci, Jánokyovci a Nyáryovci, ktorí mali v obci majetky až do roku 1945.

Po bitke pri Moháči (1526) bolo Kalinčiakovo súčasťou hontianskeho náhija, jednej z tureckých územne-správnej jednotky.

Obyvatelia tejto obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, vinárstvom a včelárstvom.

Od 1. januára 1976 tvorí obec Kalinčiakovo mestskú časť Levíc.

Významnou stavebnou pamiatkou nachádzajúcou sa v Kalinčiakove je románsky kostol z 2.polovice 12. storočia, obnovený po požiari v r. 1833 – 1835 , rekonštruovaný v roku 1932 a opravený v rokoch 1957 – 1958. Posledné rekonštrukčné práce na kostole sa konali v roku 2003, kedy bola strecha pokrytá drevenými šindľami. Kostol od roku 1655 slúži reformovanej cirkvi. Kostol sa skladá z polkruhovitej apsidy a z pozdĺžnej, rovno zastropenej lode. Vnútri je organ z klasicistického obdobia a bohoslužobné nádoby zo 17. - 19. storočia.

 

Románsky kostol v Kalinčiakove je považovaný za jeden z najkrajších na Slovensku. Zaujímavosťou je, že pri kopaní základov pre rodinný dom v blízkosti kostolíka bol objavený cintorín s hrobmi datovanými do 10. - 12 . storočia. Traduje sa, že kostolík mal byť spojený podzemnou chodbou s Levickým hradom.

Foto: Helena Rusnáková, november 2019.

 

Súvisiace články

03.05.2017 10:05

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac apríl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!