Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.02.2020 08:04

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 20 ) Radvaň nad Dunajom

Radvaň nad Dunajom sa nachádza v okrese Komárno. Prvá písomná zmienka je z roku 1267, kedy kráľ Belo IV. daroval obec ostrihomskému kanonikovi Sixtusovi, avšak i táto lokalita patrila medzi tie, ktoré boli obývané omnoho skôr. Archeologické nálezy dokazujú že obec bola obývaná už v bronzovej dobe.

V roku 1306 obec vypálili vojská Matúša Čáka. V roku 1553 mala obec len 3 domy.
V 16. - 17. storočí bola táto lokalita dejiskom mnohých bojov. V roku 1606 tu bol uzatvorený Žitavský mier medzi Rudolfom I., nemeckým cisárom a uhorským kráľom a Almedom I., tureckým sultánom, sprostredkovaný Štefanom Bočkaim. Žitavský mier ukončil pätnásťročnú vojnu s Turkami a zároveň aj protihabsburské povstanie Štefana Bočkaja. Túto udalosť dnes pripomína pamätník, ktorý bol postavený k 400. výročiu uzavretia Žitavského mieru ( na fotografii).

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol a kostol reformovanej cirkvi. Na brehu rieky je postavený pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Významným rodákom obce je maďarský básnik Dávid Szabó – Baróti / 1739 – 1819 /, ktorý tu má tiež pamätný stĺp.
Obyvatelia obce dodržiavajú svoje kultúrne tradície. Okolie obce je vhodné na rodinné výlety a turistiku.

Súvisiace články

15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej š...