Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.01.2021 07:27

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - (21) Kostol sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tríbečom

Obec Kostoľany pod Tribečom leží v úzkej kotline potoka Drevenica v masíve Tribečského pohoria v okrese Zlaté Moravce. 

Architektonickou dominantou a zároveň najstaršou stavbou obce Kostoľany pod Tríbečom je Kostol sv. Juraja. Jeho trojpriestorovú dispozíciu tvorí predrománske jednolodie s presbytériom, neskororománska časť s emporou a vežou a prístavba z roku 1964 so samostatným vstupom v západnom priečelí.

Kostol vo  svojej predrománskej podobe patrí do skupiny kostolov rozšírených v Európe v 8. - 11. storočí. Prvá zmienka o stavbe kostolíka je v Zoborskej listine z roku 1113.

Na malej ploche v okolí kostola sa nachádzal cintorín, ktorý sa datuje do 1.polovice 11. storočia.

O tom, že v  stredovekých Kostoľanoch sa  udržiavali aj pohanské pohrebné obrady, svedčí nález mince v ústach jedného zosnulého. Išlo o platidlo, používané v období vlády kráľa Šalamúna , ktorý nastúpil na uhorský trón v roku 1063. Podľa polohy hrobu je zrejmé, že kostol je spred 11. storočia.

Samotný kostol prešiel mnohými stavebnými úpravami. Boli zreštaurované nástenné maľby, vybudovaná nová dlážka, obnovené neskororománske a predrománske okenné otvory a i.

Vek kostolíka spresnil najnovší výskum, ktorý sa konal v lete 2006 a potvrdil domnienky odborníkov, že ide o ešte staršiu stavbu, darovateľnú do veľkomoravského obdobia.

Kostolík je na základe najnovších výskumov jednou z troch najstarších stojacich sakrálnych stavieb na Slovensku pochádzajúcich ešte z veľkomoravského obdobia (spolu s rotundou v Nitrianskej Blatnici a kostolíkom v Kopčanoch). Kostol sv. Juraja je Národná kultúrna pamiatka,  zaradená  do zoznamu  Európskeho dedičstva.

Zdroje:

http://apsida.sk/c/1066/kostolany-pod-tribecom

Lacika, J.: Záhadné miesta, 1.diel, Dajama 2018, s.93.

Foto: Helena Rusnáková, november 2019

 

Súvisiace články

05.02.2016 10:00

Vieš prečo a ako sa učiť anglicky?

Nie som odborníkom historických udalostí a zároveň nepodávam správy priamo z univerzitnej veže zo slonoviny. Napriek tomu sa rada dozvedám nové veci a o to radšej sa s nimi podelím s každým, kto zmýšľa pozitívne, nebojí sa budo...