Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.01.2021 20:29

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 22 ) Kaštieľ v Mojmírovciach

Obec Mojmírovce sa nachádza asi  14 km južne od Nitry. V histórii obce sa vystriedalo viacero jej pomenovaní: Ylmer (1156), Ilmur (1275), terra Illmer castri Zolgagyeriensis (1277), Urmín (1808), Mojmírovce (1948).

Ani táto obec neodolala tureckým nájazdom. Po bitke pri Moháči ju Turci trikrát vypálili.

V 17. storočí bola obec osídlená maďarskými kalvínmi a neskôr osadníkmi zo Švábska. Od roku 1698 sa Mojmírovce  stali  zemepanským mestečkom s trhovým právom.

K významným osobnostiam obce patrí Anton Grassalkovič, uhorský gróf, dôverník Márie Terézie.

Najznámejšou stavebnou pamiatkou obce je barokový kaštieľ, ktorý v roku 1721 dal postaviť gróf Huňady. Kaštieľ bol sídlom Huňadyovcov  až do konca 2.svetovej vojny. 

Súčasťou kaštieľa bol rozsiahly anglický park s množstvom exotických stromov, krovín a rastlín, ktorý patril v nasledujúcich desaťročiach medzi najkrajšie parky Horného Uhorska. K zaujímavostiam kaštieľa patril aj skleník - botanická záhrada.

Huňadyovci mali veľký vplyv na rozvoj obce a blízkeho regiónu. Začali  s pestovaním zemiakov na panstve, chovali  kvalitné ovce Merino a založili kvalitný chov ušľachtilých koní.

Kaštieľ dnes slúži ako hotel a kongresové a vzdelávacie stredisko. Aj v súčasnosti ho obkolesuje anglický park, ktorého súčasťou je fontána a štvormetrové dubové sochy znázorňujúce svätých a patrónov. Autorom sôch je Marek Žitňan.

foto: PaedDr.Helena Rusnáková, jún 2018.

 

 

Súvisiace články

18.06.2017 06:45

Spoznávali čaro ovčej vlny a prácu s ňou

Prednosti ovčej vlny, ako aj jednu z techník jej spracovania, poznajú už aj žiaci Základnej školy na ulici Gábora Bethlena v Nových Zámkoch.
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...