Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.01.2021 19:37

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 23 ) Levický hrad

Levice ležia v Podunajskej nížine, na dolnom toku Hrona na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny. Prvá písomná zmienka je z roku 1156, kedy sa spomínajú pod názvom Leua, v písomnej zmienke z roku 1300 ako Lewa.

Významnou stavebnou pamiatkou mesta je zakonzervovaná ruina hradu, ktorého história siaha do obdobia Matúša Čáka. V 16. storočí bol významným oporným bodom v bojoch proti Turkom. Stredoveká časť hradu bola zničená v roku 1709. 


K mestu sa viaže viacero povestí: O levických husiach, Šeba - levická biela pani, Smrť Štefana Koháryho, Turecký prepad Levíc r. 1544, Rákociho strom. Prečítať si ich môžeme v publikáciách: Melicer, Jozef: Tekovské povesti. Bratislava, Tatran 1989, s. 45-46. Tolnai, Csaba: Levice na starých pohľadniciach, Bratislava, Dajama 2006, s.16.

V roku 1428 sa Levice spomínajú ako mestečko, podliehajúce kastelánovi Levického hradu. V roku 1434 hrad vypálili husiti. K histórii mesta sa viažu mená viacerých známych osobností stredovekých dejín, napr. meno kráľa Ferdinanda I., ktorý v roku 1529 skonfiškoval levické panstvo a daroval ho svojej manželke Anne Jagelovskej. Roku 1537 kráľ vrátil levické hradné panstvo Gabrielovi Levickému, ktorý stál na strane Habsburgovcov.

Levice sa neubránili ani útoku Turkov. Roku 1544bol prvý turecký útok na Levice , ktorého dôsledkom bolo vypálenie mestečka. Hrad sa útoku ubránil. V neskoršom období kráľ poslal do Levíc vojenskú posádku, vymenoval hradného kapitána. Levice sa tak stali protitureckou pevnosťou, chrániacou prístup k banským mestám. Dňa 1. septembra 1578 turecké vojsko prepadlo a vypálilo tzv. dolné mesto a mnohých obyvateľov zajalo.

Roku 1664, 12. júna, cisárska armáda oslobodila mesto a hrad Levice spod tureckej okupácie. 19. júla v bitke pri Leviciach cisárske vojská pod velením generála Louisa Raduita de Souches porazili Turkov. Na život obyvateľov mestečka malo vplyv aj obdobie povstania Františka Rákociho II.
Dňa 17.septembra 1703 dobyl mesto kurucký veliteľ Ladislav Očkaj, ktorý tu mal aj svadbu s Ilonou Tisza. 31. októbra dobyli naspäť hrad s mestom cisárski vojaci, mesto vyrabovali a vypálili.
Dňa 3. januára 1705 boli Levice dejiskom vojenskej porady Františka II. Rákóciho s jeho kuruckými veliteľmi. V roku 1709 sa Levice dostali opäť do rúk cisárskeho vojska.

Použitá literatúra
Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s. 115 – 117.
Lacika,J.: 1000 zaujímavostí Slovenska, Ikar 2016,s.131.
https://www.levice.sk/historia.phtml?id3=42128

Foto: Helena Rusnáková, november 2018.

 

Súvisiace články

28.04.2018 20:48

Mladý tvorca 2018

Stredné odborné školy sa opäť prezentovali v Nitre.
01.05.2018 18:37

Poznáme víťaza !!!

V tento krásny sviatok nezabúdame ani na žrebovanie v obľúbenej súťaži "Bloguj o knihu".