Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.01.2021 11:23

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 26 ) Socha Corgoňa v Nitre

Mesto Nitra je známe mnohými stavebnými pamiatkami. Patrí k nim aj socha Corgoňa, bájneho obrancu Nitrianskeho hradu pred Turkami, nachádzajúca sa na nároží Kluchovho paláca.

Legenda hovorí, že statný kováč Corgoň zhadzovaním obrovských kameňov z Nitrianskeho hradu dosiahol, že nepriatelia sa zľakli, mysliac si, že sa jedná o nadprirodzenú postavu a vydali sa na útek.

Od obdobia protitureckých bojov sa v Nitre a okolí zaužívalo úslovie: „silný ako Corgoň".

Socha  je dielom sochára Vavrinca Dunajského. Bola vytvorená v rokoch 1820 – 1821.  Ako predloha k vytvoreniu sochy Corgoňa sochárovi poslúžila postava obra Atlasa z gréckej mytológie.

Zaujímavosťou tejto sochy je, že sa k nej viaže viacero legiend a povestí, napr.: keď  študenti pobozkajú  Corgoňov  palec, budú mať úspešné skúškové obdobie; keď dievča pobozká palec pravej nohy Corgoňa, do roka sa vydá a i. 

 

 

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková, júl 2020.

Súvisiace články

30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...
01.10.2020 17:48

Lekáreň u Salvatora

Dňa 19. septembra 2020 bola slávnostne sprístupnená verejnosti panelová výstava Lekáreň u Salvatora dokumentujúca historický a umelecký kontext významného architektonického objektu mesta Bratislavy. Jej hlavnými organizátormi s...
21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...