Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.02.2021 17:55

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 27 ) Reformovaný kostol v Šamoríne

K známym lokalitám okresu Dunajská Streda ( Trnavský kraj) patrí mestečko Šamorín.

Z bohatej histórie mestečka sa zachovalo  veľa stavených pamiatok, ku ktorým patria kostoly reformovanej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, meštianske domy a viacero malých sakrálnych pamiatok .

Najvzácnejšou stavebnou pamiatkou mesta je budova reformovaného kostola z 13. storočia. Od svojho vzniku  prešiel kostol viacerými   rekonštrukciami. Pôvodne mal trámovú klenbu. V 14. storočí bola pristavaná južná loď, nad ktorú postavili rebrovú krížovú klenbu. Hlavnú loď po roku 1449 rozdelili osemuholníkovými piliermi, ktoré podopierali starogotickú rebrovú klenbu.V roku 1954 boli v kostole objavené vzácne nástenné maľby. 

Z histórie mesta

Prvá  priama  písomná zmienka o Šamoríne ( Zenthmaria ) je z roku 1287.  Žigmund Luxemburský udelil mestu  práva  kráľovského mesta v roku 1405. V roku 1411 mestečko získalo aj trhové právo.  Výsady mesta svojimi zákonmi  posilnil kráľ Matej Korvín. Mesto zaznamenalo významný rozvoj v remeselníckej výrobe, narastal počet cechov.

Turecké nebezpečenstvo neobišlo ani túto lokalitu. Mesto bolo v roku 1683 vypálené.

Postupne sa obnovil život v meste . V druhej polovici 17. storočia bol Šamorín obývaný prevažne obyvateľmi nemeckej národnosti protestantského vierovyznania. Mesto bolo známe v širšom okolí, stalo sa významným jarmočným mestom a sídlil v ňom aj soľný úrad.  Konali sa tu aj zasadnutia stoličnej šľachty.

V 18. storočí  postavil rehoľný  rád   paulánov  v Šamoríne  kláštor rádu sv. Františka z Paoly, ktorý bol jediným kláštorom tohto rádu v Uhorskom kráľovstve. Pauláni v kláštore zriadili aj školu, v ktorej sa vyučovalo po nemecky. V 19.storočí mesto zaznamenalo výrazný rozvoj školstva .V roku 1872 vznikla meštianska škola.

S históriou šamorínskeho školstva sa spája aj meno Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa počas jednoročného štúdia na cirkevnej škole v Šamoríne zdokonaľoval v maďarskom jazyku, aby mohol pokračovať v ďalších štúdiách. Následne v roku 1890 bol prijatý na Evanjelické lýceum v Bratislave.

Použitá literatúra:

Machala,D. : Slovenská vlastiveda I., Matica slovenská 2008, s.316.

Krásy Slovenska, ročník 96, č.3-4/ 2019,s.36.

Rebecca Deák Just: Zaujímavosti Slovenska 1, Ministerstvo kultúr SR,2009, s. 47.

https://samorin.sk/historicke-pamiatky/

Foto: Helena Rusnáková, november 2018.