Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.02.2021 09:22

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 28 ) Socha Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Anton Bernolák  prežil v meste Nové Zámky  posledné obdobie svojho života (od roku 1797 po 1813). Okrem vykonávania svojich funkcií dekana rímskokatolíckej farnosti a škôldozorcu, bol nápomocný Novozámčanom vo viacerých oblastiach: zostavoval obyvateľstvu listy, listiny, zmluvy, potvrdenia..., v čase napoleonských vojen organizoval zbierky peňazí, obväzov a iných potrebných vecí pre vojsko, pravidelne navštevoval farnosti novozámockého dištriktu, venoval sa písaniu svojich diel...

Anton Bernolák zomrel 15. januára 1813 a bol pochovaný bez toho, že by o tom vedeli jeho najbližší spolupracovníci. V roku 1890, po zrušení cintorína, dal farár Ján Fabián pozostatky Bernoláka a ďalšieho farára a zakladateľa školy Michala Flengera pochovať pri Kaplnke svätej Trojice. Pri príležitosti 110. výročia úmrtia Antona Bernoláka Československá osvetová jednota odhalila na priečelí kaplnky pamätnú tabuľu na počesť A. Bernoláka.

V meste Nové Zámky,na Hlavnom námestí, stojí socha Antona Bernoláka, ktorá je dielom  akademického sochára Jozefa Pospíšila. Slávnostné odhalenie sochy sa  konalo dňa 12. septembra 1937.

Zo slávnostného odhalenia sochy

Slávnosť odhalenia sochy bola organizovaná pod taktovkou novozámockého kaplána Izakoviča, ktorému pomáhali členovia Sokola, ako aj vicestarosta Bláha. Z dobovej tlače sa dozvedáme, že mesto bolo od skorého rána „na nohách".  Obyvateľov budil budíček zahraný vojenským trubačským zborom. Zraz účastníkov osláv bol  o pol ôsmej na námestí pred stanicou, odkiaľ sa sprievod pohol za zvukov 5 hudieb / boli to:Baťovci, hudba Slove.katolíckho kruhu, hudby zo Slov.Medera / dnes Palárikovo/, Komjatíc a Černíka/ smerom ku kaplnke na Bernolákovom námestí.

 Slávnostná bohoslužba začala pri kaplnke o 9ej hodine. Na podujatí sa zúčastnili legionári, Baťovci na čele s riaditeľom Švandom, hasiči, členovia Sokola, členovia Zväzu železničiarov, Slovenský spevokol, zástupcovia štátnych úradov a  obyvatelia mesta mesta a jeho okolia /silne bol zastúpený vidiek s obyvateľmi dnešného Palárikova, Bánova, Černíka, Tvrdošoviec/.  Na podujatí bola aj delegácia z Komárna, vedená vládnym komisárom E.Nagyom a približne 50 študentov nitrianskeho gymnázia.

Slávnosť otvoril kaplán Izakovič so slovami: „My, obyvatelia južného Slovenska tuná s hrdosťou stojíme pred prvým novým pomníkom A.Bernoláka. Chceme ukázať dnes, že ten duch slovenský, ktorý tuná teraz žije, tuná bol už pred 150 rokmi. Bol to duch lásky a pospolitosti. Bernolák bol síce veľký Slovák, ale vedel pritom do svojho srdca pojať aj iné národy. Preto sa tuná niekoľko národností prihlásilo k spolupráci, aby dokázali, že si vedia uctiť túto lásku k vlastnému národu a súčasne kladnú prácu pre národ druhý..."

 Po odznení štátnej hymny predstúpil pred slávnostné zhromaždenie so svojim príhovorom Dr.Ján Marták, ktorý bol na podujatí v zastúpení Matice slovenskej. Vo svojom prejave zhodnotil život a dielo Antona Bernoláka. Následne za zvukov piesne Kto za pravdu horí bola socha Antona Bernoláka slávnostne odhalená.

Po slávnostných príhovoroch nasledoval akt kladenia vencov.

Soche Antona Bernoláka nebolo súdené zostať v Nových Zámkoch, ako spomienka na jedného z velikánov slovenského národa.  V roku 1938 bola prevezená do Žiliny. Do Nových Zámkov bola navrátená v roku 1948. V rámci mesta bola viackrát prekladaná z miesta  - na miesto: po návrate sochy zo Žiliny stála do roku 1966 na Hlavnom námestí, odkiaľ bola preložená na svoje pôvodné miesto na Bernolákovom námestí, od roku 2005 stojí na Hlavnom námestí, na obdiv Novozámčanov i turistov.

Zdroj:

Slovenský juh,18.september 1937,s.3

Foto: Helena Rusnáková

Súvisiace články

12.10.2019 00:44

Intenzívny víkendový výtvarný kurz v Košiciach?

Intenzívny víkendový kurz maľovania (12h), kresba, akvarel, pastel, olejomaľba s hudbou, relaxačnými a výtvarnými cvičeniami. Jedinečná metóda. Kurz rozvíja tvorivosť v každej oblasti života. Autorský kurz lektorky Ivety Slobod...
09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...