Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.03.2021 17:40

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 29) Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch

Z histórie kostola

Mesto Šurany má bohatú históriu, ktorá sa viaže s menami viacerých známych osobností a stredovekých rodov.  Najznámejšou šľachtickou rodinou, ktorej meno je úzko spojené so Šuranmi je  rodina Tomáša Bosniaka, ktorého poznáme nielen ako kapitána hradu vo Fiľakove, ale aj kapitána Šurianskeho a Novozámockého hradu.  Za  vojenské zásluhy  dňa 10. decembra 1609 mu panovník  udelil barónsky titul . Zo všetkých panstiev, ktoré mu patrili sa najlepšie cítil na Šurianskom hrade. V Šuranoch sa staral o stavbu budov. Tomáša znepokojovalo, že nezanechá mužského potomka schopného pokračovať v jeho diele . Bol otcom 5 dcér ( Žofia, Judita, Katarína, Panna , Magdaléna) a dvoch synov ( Tomáš, Štefan).

Jeho starší syn Tomáš zomrel v boji proti Turkom a mladší syn Štefan sa dal na kňazskú dráhu. Ako kresťana ho trápila aj skutočnosť, že obyvateľom Šurian chýbal kostol. Pôvodný šuriansky kostol bol zničený roku 1511.  Tomáš Bosniak teda konal. Kostol, ktorý dal postaviť, bol slávnostne vysvätený roku 1614. O osem rokov ho však zničili vojská Gabriela Bethlena.   

Tomáš Bosniak sa rozhodol stavbou kostola poveriť  svojho syna – nitrianskeho  kanonika Štefana ( 1607 – 1644 ). Štefan sa narodil vo Fiľakove, v Šuranoch strávil len krátke obdobie zo svojho detstva, svoje  gymnaziálne štúdium absolvoval  v Trnave, teologické štúdium vo Viedni a v Ríme. Po absolvovaní štúdia bol poverený viacerými cirkevnými funkciami: - bol ostrihomským kanonikom, šaštínskym archidiakonom, péčskym biskupom, zástupcom uhorského kancelára, vesprémskym biskupom . Túžil po návrate do okolia Šurian, čo sa mu aj podarilo. V roku 1644 sa stal nitrianskym biskupom. Zároveň sa stal županom Nitrianskej stolice.  Barón Tomáš Bosniak sa nedožil všetkých synových úspechov . Zomrel v Šuranoch, v roku 1634.

Štefan Bosniak splnil úlohu danú otcom. Dal v Šuranoch postaviť dvojvežový kostol zasvätený svätému Štefanovi Prvomučeníkovi. Krátko po smrti svojej sestry Žofie, v roku 1644 náhle zomrel.  Po jeho smrti vznikla  na počesť Štefana Bosniaka  oslavná pieseň, ktorú si Šurančania ešte mnoho desaťročí s úctou k jeho osobe  pospevovali / viď.obr./

Kostol postavený Štefanom Bosniakom bol období protitureckých bojov  vážnejšie poškodený a  následne  niekoľkokrát opravovaný.

Po dôslednej rekonštrukcii  z podpory nitrianskeho biskupského úradu bol roku 1689 opätovne slávnostne vysvätený. Zhudobnená óda na počesť zakladateľa kostola nechýbala ani pri tomto slávnostnom akte.  

Kostol sv. Štefana sa zachoval do dnešných dní, je cennou kultúrnou pamiatkou mesta Šurany.

 

 

Súvisiace články

01.05.2018 07:17

Vzdelávacie stretnutie študentov OA Levice Erasmus+ v Portugalsku prináša svoje plody

V polovici apríla jeden týždeň plný vzdelávacích a poznávacích aktivít strávili štyria študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach spolu so svojimi dvomi učiteľkami na Druhom krátkodobom vzdelávacom pobyte v Portug...
17.03.2017 10:15

Pripomenuli si dielo Pavla Dobšinského

Od roku 2008 si knižnice na Slovensku 16. marec pripomínajú ako Deň ľudovej rozprávky.