Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.01.2020 01:03

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 3 ) Malé Kosihy

 

Severne od Štúrova na nive Ipľa sa rozprestiera obec Malé Kosihy. Archeológovia tu našli osídlenie z neolitu, sídlisko lengyelskej kultúry, nálezy z eneolitu s kanelovanou keramikou, opevnenú osadu maďarovskej kultúry, severopanónskej kultúry, zo staršej doby bronzovej. Našlo sa tu aj pohrebisko z 10. - 11. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248, kedy kráľ Belo IV. daroval daroval obec magistrovi Štefanovi za jeho vernosť. Od roku 1439 obec patrila Ostrihomskému biskupstvu. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom.

Dominantou obce a jej najvýznamnejšou stavbou je rímskokatolícky Kostol svätého Michala Archanjela. Kostol je atypickou sakrálnou stavbou, kde sú spojené dva odlišné objekty do jedného celku. Jedná sa pôvodne o románsku rotundu z 12. storočia, ktorá bola v 18. storočí spojená so samostatnou románskou vežou. Vnútorný priestor rotundy rozširujú slepé arkády, na ktorých spočíva kupola. Na rotunde a v jej apside sú románske okná.

Zdroje:

Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV., Matica slovenská 2012, s.99.

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/male-kosihy-kostol-sv-michala-archanjela

 

Foto: Helena Rusnáková, november 2019.

Súvisiace články

29.03.2019 06:54

Ambasádori európskej demokratickej kultúry z OA Levice debatovali o demokracii na videokonferencii

Predposledný marcový deň študenti 2.B triedy z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v etwinningovom projekte @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture absolvovali tvorivú videokonferenciu so svojimi partnermi z Talia...