Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.04.2021 10:20

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 30 ) Socha sv. Jána de la Salle v Bojnej

Bojná je obec ležiaca v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka, v nadmorskej výške asi 211 metrov. Najstaršia zachovalá písomná zmienka o Bojnej pochádza z roku 1424.  Obec však bola obývaná omnoho skôr. Najstaršie archeologické nálezy sú datované do mladšej doby kamennej.

V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy.  Archeologické výskumy potvrdzujú, že hradisko bolo osídlené už 8. - 9. storočí a plnilo obrannú, obchodnú i misijnú úlohu.

Prehliadku tu nájdených zaujímavých archeologických artefaktov  ponúka Archeologické múzeum Veľkej Moravy, nachádzajúce sa v obci.

Počas prehliadky obce nás zaujme nielen niekoľko stavebných pamiatok, ku ktorým patrí Kostol všetkých svätých z 18. storočia a synagóga z 19. storočia,  Kaplnka Božského srdca Ježišovho a  Kaplnka sv. Urbana, Lurdská jaskyňa, pamätník obetiam 1. svetovej vojny ale aj Park sv. Jána de la Salle, zakladateľa spoločnosti Bratov škôl kresťanských.  Dominantou parku je bronzové súsošie sv. Jána de la Sale dovezené z Francúzska pri príležitosti 25. výročia príchodu Školských bratov do obce.

Školskí bratia v Bojnej 

V roku 1901 prišli do obce štyria Školskí bratia na čele s bratom Adolfom, ktorí sa zaslúžili o podvihnutie úrovne výchovy a vzdelávania. Zo schátranej budovy, ktorú dostali k užívaniu, postupne vytvorili učebné priestory, kabinety a knižnicu. K školskému areálu patril aj internát, malý statok s chovom zvierat, ako aj zverinec s divými zvieratami. Počas ich pôsobenia v Bojnej sa rozvíjal aj kultúrny život v obci.  V telocvični sa hrávali divadelné hry, od roku 1935 mali možnosť žiaci využívať kinosálu, zriadenú v škole.  Pod vedením školských bratov sa venovali žiaci aj športu.

Činnosť Školských bratov v Bojnej bola ukončená ich násilných odvlečením z obce, v noci z 3. na 4.mája 1950, do internačného tábora v Močenoku, odkiaľ boli posielaní na ťažké nútené práce.

Počas svojho pôsobenia v obci urobili v oblasti výchovy a vzdelávania veľký kus práce. Dňa  31. augusta 2014 nitriansky biskup Mons.Viliam Judák vysvätil park, ktorý   vznikol na mieste, kde v minulosti stál kláštor a internátna škola Školských bratov. Aj prostredníctvom Parku sv. Jána de la Salle chce obec zachovať pamiatku na ich prácu.  

 

Zo života Jána de la Salle 

Ján de la Salle sa narodil 30. apríla 1651 v šľachtickej rodine v  Remeši. Ján bol najstarší z 10 súrodencov. Podobne, ako jeho traja bratia a sestra, aj on sa rozhodol pre službu cirkvi. Za kňaza bol vysvätený v roku 1678.

V tom čase veľa detí nedostávalo ani základné vzdelanie.  Jána táto situácia znepokojovala a rozhodol  sa pre nich založiť školy. Po prekonaní mnohých ťažkostí sa mu podarilo v Remeši založiť bezplatnú školu pre chlapcov, ktorú financoval zo svojho príjmu kanonika a zo svojho dedičstva po rodičoch. Jeho cieľom bolo doviesť učiteľov k tomu, aby neučili len z povinnosti, ale aby vydávali svedectvo duchovného života.  Sám sa snažil ísť príkladom. V roku 1683 sa vzdal kanonického miesta a príjmov, o rok neskôr aj svojho dedičstva. Následne žil v chudobe, z almužny. Postupne sa k nemu pridali ďalší mladíci, ktorí sa rozhodli bezplatne vychovávať a vyučovať chlapcov.

Ján vytvoril pravidlá pre novovzniknuté duchovné spoločenstvo, ktorého členovia neboli kňazi, ale bratia. Na jeho podnet vznikla rehoľa Bratia kresťanských škôl / ľudovo: Školskí bratia/ .

Ján zriadil v   roku 1685 v Remeši prvý učiteľský seminár, kde sa vzdelávali budúci učitelia, o rok neskôr zriadil seminár aj v Paríži.  Bol zakladateľom aj prvej priemyselnej školy v Európe.

Počas celého svojho života pomáhal biednym a sám žil v biede. Zomrel 7.apríla 1719 v Saint – Yon pri Rouene. Pápež  Lev XIII. ho v roku 1900 vysvätil za svätého. Dňa 15. mája 1950 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna učiteľov a vychovávateľov.

 

Zdroje:

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-de-la-salle/

Informačný pútač v Parku sv. Jána de la Salle v Bojnej

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, november 2019

 

Súvisiace články

14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skú...