Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.01.2020 16:39

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 4 ) Semerovo

Obec Semerovo sa nachádza na území okresu Nové Zámky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1210.

Aj život v tejto obci ovplyvnili rôzne historické udalosti. V 16. storočí obec vyplienili Turci. V nastávajúcom období bola obec osídlená poddanými pochádzajúcimi z Myjavy. Na začiatku 18. storočia ( 1704 ) bola obec vypálená cisárskymi vojskami.

V Semerove sa nachádza rímskokatolícky kostol Nanebovzatia panny Márie postavený v barokovom slohu v roku 1712. Vedľa kostola sa nachádza Zvonica Veľkého jubilea 2000 a 790. výročia obce, ktorá bola postavená na mieste zvonice, ktorá sa spomína v roku 1780, avšak jej osud je neznámy.

Zaujímavosťou pre milovníkov histórie je zachovaná hmotná pamiatka po Rimanoch – je to vápencový kameň, zamurovaný do steny kostola / foto/. Kameň pochádza z roku 229 nášho letopočtu a bol objavený v roku 1938 na semerovskom cintoríne. Do múru kostola bol vsekaný v roku 1998.

V Semerove pôsobil a je tam aj pochovaný významný publicista Štefan Chovanec ( 1840 – 1878 ).

 

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, jún 2018.

Súvisiace články