Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.01.2020 07:51

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 5 ) Lúčnica nad Žitavou

V severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, v okrese Nitra,  sa nachádza malebná obec Lúčnica nad Žitavou. Obec vznikla zlúčením obcí Vajka nad Žitavou a Martinová v roku 1960. Obec je pomenovaná podľa folklórneho súboru Lúčnica.

Prvé písomné záznamy o obci Vajka sú z roku 1113, z obdobia, kedy patrila zoborskému kláštoru a hradu Posádka. V neskoršom období patrila kráľovi a následne panstvu Jelenec. Obec vystriedala viacero zemepánov. V 16. storočí časť obce zničili Turci.

Prvá písomná zmienka o obci Martinová je zroku 1437. V roku 1554 ju vypálili Turci.

Obyvatelia oboch obcí sa živili prevažne poľnohospodárstvom.

V Lúčnici nad Žitavou nájdeme viacero pozoruhodných stavebných pamiatok. Dominantou obce je barokovo – klasicistický Kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1763 .

V obci sa nachádza aj kaštieľ rodiny Boronkay / z 18.storočia/ , niekoľko kaplniek a menších sakrálnych stavieb v podobe sôch svätcov a krížov. V chotári časti obce Lúčnica nad Žitavou sa nachádza Pútnické miesto(kalvária) Studnička.

Použitá literatúra:

1. Borovszky Samu – Sziklay János: Magyarország monografiája. A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája.Országos Monografia Társaság. 1896–1914.  

2. https://www.e-obce.sk/obec/lucnicanadzitavou/2-historia.html

 

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, október 2018.

Súvisiace články

15.05.2018 22:05

Ste slon? Alebo jazdec?

Ak riešite zmeny. Ak Vami lomcujú emócie a racionálne uvažovanie. Kniha o ktorej sa zmieňujem je prioritne písaná pre manažérov. Ja som si v nej našla paralelu medzi prácou kouča s klientom.
15.01.2017 13:45

Dnes sme si pripomenuli 204.výročie úmrtia Antona Bernoláka

Anton Bernolák zomrel v Nových Zámkoch, kde prežil posledné roky svojho života . Bol pochovaný bez pocty, ktorú si zaslúžil, napriek tomu ostal v srdciach Novozámčanov.