Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.01.2020 07:49

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 6 ) Palárikovo

Palárikovo patrí k najznámejším obciam okresu Nové Zámky. Počas svojej histórie mala obec niekoľko názvov. V historických dokumentoch sa v roku 1248 stretávame s názvom Meger, v neskoršom období sa obec volala Megyer, Tótmegyer , Slovenský Meder. V súčasnosti nesie obec meno po slovenskom spisovateľovi a rímskokatolíckom kňazovi Jánovi Palárikovi.

Archeologické nálezy dokazujú, že obec bola osídlená už v období neolitu. V neskorších obdobiach ju vlastnilo viacero majiteľov. Slovenský Meder býval majetkom kráľovien. Obec zažívala ťažké časy v období sporov Matúša Čáka Trenčianskeho s Karolom Robertom z Anjou. Okolo roku 1430 sa obec dostala pod správu šľachtického rodu Stiborovcov, neskôr  späť do rúk kráľa Žigmunda, ktorý ju daroval palatínovi Michalovi Orságovi.
Turecké rabovačky neobišli ani túto obec. Obec bola Turkami dobytá v roku 1559.Od roku 1690 patrila obec rodu Kaunitz z Moravy. Po roku 1690 podľa archívnych záznamov žili v obci okrem pôvodných obyvateľov i kolonisti z Moravy.

S históriou obce sa viaže aj meno grófa Károlyho, ktorý dal v obci postaviť kaštieľ. Okrem kaštieľa, ktorý je hojne navštevovaný turistami a je využívaný na rôzne slávnostné príležitosti, sa v obci – v parku kaštieľa – nachádza historická drevená vodáreň z roku 1861. Pozornosť návštevníkov obce si zaslúžia mnohé malé sakrálne pamiatky, historické budovy , ako napr. Spolkový dom, fara, stará škola a i. O obci sa na chádzajú aj pamätníky a pamätné tabule.

Použité zdroje:
Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.54.
https://www.obecpalarikovo.sk/obec-1/historia-a-pamiatky/historia-1/

Foto: Helena Rusnáková, august 2018.

Súvisiace články

03.12.2016 15:45

Na SOŠ technickej v Tlmačoch hľadali Nádejných technikov

Žiaci základných škôl si zmerali svoje sily v technických vedomostiach a zručnostiach. Mali prípravu pre technickou olympiádou.