Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.01.2020 08:52

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 8 ) Nové Sady

V severozápadnej časti Nitrianskeho kraja sa nachádza obec Nové Sady.  K obci sú   administratívne pričlenené osady Kotrbál, Ceroviny a Sila, ktorá je osídlená od praveku a písomne doložená ako Zyla z roku 1292. 

Archeologické nálezy nasvedčujú tomu, že obec bola obývaná už v období neolitu. Obec patrila do 13. storočia rodine Kürtiovcom. Neskôr Assovcom a Bošániovcom.  V roku 1526 palatínovi Mikulášovi Oláhovi  a od 16. storočia Giciovcom ( Ghiczy).

Keď sa blížime k obci  zo smeru Nitra, či Šurianky, nemôžeme prehliadnuť nádhernú historickú stavbu, stojacu na vŕšku. Je to rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Kráľa. Stavba z roku 1909 je situovaná na kopci v časti Funcín.  Architektúra kostola sa vyznačuje zmesou klasicistického a neorománskeho slohu. Stavbe dominuje mohutná excentricky umiestnená veža. Dva rady majestátnych stĺpov vytvárajú impozantný trojloďový kostol, ktorý ústi do pomerne úzkeho sanktuária uzatvoreného polkruhovou apsidou.

Okrem rímskokatolíckeho kostola sa v obci nachádza ďalšia sakrálna stavba, ktorou je tolerančný evanjelický a.v. kostol , ktorý  bol postavený po vydaní tolerančného patentu Jozefom II. počas pôsobenia farára Pavla Korbélyiho s pomocou patrónov Jána a Ľudovíta Ghýczyho. Jeho posviacka sa konala  5.októbra 1786 .

Návštevník obce iste neobíde ani renesančný kaštieľ rodiny Ghýcy, ktorý ešte v prvej polovici 20. storočia bol najväčšou budovou, okolo ktorej sa sústreďoval život obce. V novodobej histórii bol kaštieľ využívaný ako škola, pohostinstvo, sklad i i ako jedáleň pre žiakov ZŠ. V rokoch 2010 až 2012 bol rekonštruovaný a účel využitia kaštieľa bol zadefinovaný ako múzeum. Dnes je  architektonickou kultúrnou pamiatkou s regionálnym významom. Svojou dispozíciou s netradičným umiestením nárožných bášt obohacuje typológiu renesančných kaštieľov.

V obci sa nachádza Pomník výročia vzniku ČSR , v parčíku pred domom č.208 a Pomník obetiam prvej svetovej vojny v parčíku pred domom č.244. Pomník bol postavený v roku 1937. Na frontoch 1.svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 položilo svoje životy 21 občanov. Ich mená sú vyryté na pamätnej tabuli s nápisom : „Slzy a žiaľ pominú, vďaka a spomienka na Vás trvaj večne!" 

K dominantám obce patrí aj socha Ježiša Krista postavená na kopci pred katolíckym cintorínom, ako aj kríž na cintoríne v Sile.

 

 

Použitá literatúra:

http://nove.sady.nrb.sk/o-farnosti/

Machala, D.: Slovenská vlastiveda, Matica slovenská 2012, s.216.

http://www.novesady.sk/obec-2/dominanty-obce/tolerancny-evanjelicky/

 

Foto: Helena Rusnáková, január 2019.

Súvisiace články

20.02.2016 23:30

Kde (za)ostali ZUŠ-ky 2?

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov. Dúfam, že sa dostane aj na učiteľov ZUŠ.