Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.01.2020 07:07

Zaujímavé stavebné pamiatky našich miest a obcí - ( 9 ) Diakovce

Obec Diakovce  je jednou z  12 obcí patriacich do okresu Šaľa. Obec leží približne 3 km juhozápadne od Šale.  Archeológovia tu našli artefakty pochádzajúce z bronzovej doby, ako aj slovanské sídlisko z čias Veľkomoravskej ríše.

Súčasná obec Diakovce je v širšom povedomí  ľudí najmä vďaka termálnemu kúpalisku. Pozornosť si však zasluhuje aj románska bazilika z 13. storočia.  Kedysi na jej mieste stál benediktínsky kláštor s kostolom. Dnešný kostol bol vysvätený v roku 1228. Odvtedy však prešiel zložitým stavebným vývojom. Kostol Panny Márie v Diakovciach patrí k najpozoruhodnejším sakrálnym pamiatkam na Slovensku.

Diakovce sa označujú aj ako miestom vzniku tzv. Prayovho kódexu, hudobnej pamiatky z rokov 1192 – 1195, ktorý obsahuje aj  obrady, zvyšky metodovskej obradnej tradície, ktoré sa rozšírili v krajinách východu a ich cirkvách.

V obci sa nachádza aj  kostol reformovanej cirkvi z roku 1791 a viacero sakrálnych pamiatok v podobe krížov, sôch svätých, ako aj pamätníky obetiam prvej a druhej svetovej vojny. 

 

Použitá literatúra:

Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV., Matica slovenská 2012,s. 21

Lacika,J.: 1000 zaujímavostí Slovenska, Banská Bystrica 2016, s.  59.

Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
03.11.2019 14:10

Čo je nové na webe

Urobte si skok na návštevu na webku dobre-napady.sk.