Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
09.01.2017 21:00

Zaujímavosti zo školských kroník: Robert William Seton-Watson v Nových Zámkoch

Robert William Seton-Watson (* 20. august 1879, Londýn, Spojené kráľovstvo – † 25. júl 1951, Skye) známy ako Scotus Viator, bol britský historik a publicista zaoberajúci sa aj dejinami slovanských národov. Dňa 31. mája 1928 navštívil mesto Nové Zámky.

O jeho návšteve nachádzame zmienku v školskej kronike štátnej ľudovej školy (podpisy účastníkov návštevy s fotografiou S. Watsona a výstrižok novinového článku z časopisu Slovenský juh).

Časopis Slovenský juh o návšteve napísal: „Séotus Viator na meštianskej a ľudovej škole v Nových Zámkoch. Pri svojej nedávnej návšteve u nás tento vzácny priateľ Slovenska a republiky navštívil so svojou paňou tiež obidve uvedené školy. Návšteva bola neočakávaná ,po školskom vyučovaní, takže sa obmedzila na prehliadku krásnej a hygienickej budovy, jej vnútorného zariadenia, tenisového hríšťa a kabinetov školy meštianskej. V škole materskej a v kuchyni školy . V škole materskej a v kuchyni školy meštianskej konalo sa ešte vyučovanie. Pani May Seton Watsonová prejavila tu živý záujem o pomôcky školy materskej a o práve dokončené kuchárske výrobky dievčeniec školy meštianskej. Vysvetlivky za prehliadky podával riaditeľ meštianky p. J. Červený. Prítomní boli tiež pp. zástupca župana Štefánik, okr. náčelník Šándor , okr. školský inšpektor Točík a správca ľudovej školy G.Michnay. Pán riaditeľ Červený upozornil, že v budove školy je umiestnená tiež verejná odborná škole pre ženské povolanie .,5 mesačná,ktorá sa teší pečlivosti a podpore svojho predsedu pána okr.náč.Šándora. ... Po skončenej prehliadke zapísali sa hostia do školských kroník a p.prof.Seton Watson ubezpečoval, že na dojem, ktorý si odtiaľ odnáša, nezapomenie."

Súvisiace články

06.02.2017 08:45

Archívne materiály prehovorili 2

Prvá slovenská škola na území mesta Nové Zámky bola slávnostne otvorená 13.októbra 1919.Školská kronika odkrýva mnoho zaujímavých udalostí, ktoré ovplyvnili život školy.