Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
11.08.2018 09:55

Zážitky z múzejných expozícií v Bulharsku

Jednotlivé múzejné expozície sú zamerané na dokumentovanie významných javov materiálnej, duchovnej a umeleckej kultúry. Zväčša vystihujú regionálne a lokálne špecifiká oblastí Bulharska. Predstavujeme vám dve významné vedecko-kultúrne inštitúcie, ktorých primárnym účelom je reflektovať prevládajúce spôsoby života vo vybraných regiónoch Bulharska: Etnografické múzeum v Sofii a Plovdive.

Národné etnografické múzeum v Sofii

Vstup: 6 LEVA(obyčajný), 3 LEVA(zľavnený- študenti SŠ, VŠ)

Etnografické múzeum v Sofii sa nachádza na Moskovskej ulici, priamo v hlavnom historickom centre mesta. Expozícia je situovaná na dvoch poschodiach, na jej vzniku participovala podpora komunitných nadácií v Bulharsku a Japonsku. Múzeum komplexne dokumentuje javy vzťahujúce sa k materiálnej a obradovej kultúre(obradové pečivo konzumované počas významných rodinných príležitostiach - narodeniny a svadba) tradičných regiónov Bulharska. V rámci kultúry dejín každodennosti najväčšie zmeny pozorujeme  v súvislosti s typickými poľnohospodárskymi úkonmi konkrétne so zvykmi vzťahujúcimi sa k práci na poli, žatevným úkonom, stavbe domu, premenám ľudového kroja a významným pamätným dňom, oslavám(St. Georgia) Pozornosť je venovaná aj jednotlivým maskovaným obchôdzkam(Martenica a pod.) Výraznou osobnosťou múzea bol etnograf, historik, výskumník Dimitar Marinov(1846-1940), ktorý sa zaslúžil o zber piesní, rozprávok, prísloví a hudobných nástrojov(gájd), navyše múzeu daroval bohatú zbierku daných hmotných a nehmotných artefaktov. Dimitar Marinov úzko spolupracoval   s významnými osobnosťami, ktoré ho do istej miery podnietili k záujmu o výskum folklóru a tradícii Bulharska. Plodná bola aj spolupráca s mníchom Neofitom Rilským(1793-1881), obidvaja sa stretli počas štúdií v Rilskom kláštore, neskôr nadviazal aj kontakt aj s literárnym historikom, etnografom, ministrom školstva Ivanom Shismanovom.(1862-1928)Edičná činnosť múzeá je zaujímavá, jej výsledkom je množstvo publikácií, periodických tlačovín, najvýznamnejšia je ročenka Ethnographia Bulgarica.

Etnografické múzeum v Plovdive

Vstup: 6 LEVA(obyčajný), 2 LEVA(zľavnený- študenti SŠ, VŠ)

Etnografické múzeum v Plovdive sídli v centre v časti Starý Plovdiv, v budove bývalého paláca Argira Kujumdžiogla. Etnografická expozícia prezentuje jednotlivé bulharské regióny Plovdiv, Rodopy  a Stredná Gora. Z historického hľadiska múzeum dokumentuje jednotlivé javy materiálnej kultúry (hrable, kamene, kliešte, bižutéria, drevená truhlica) a s nimi spojené priliehajúce zamestnania(poľnohospodárstvo, vinárstvo, hrnčiarstvo- prezentácia výrobkov typickej glazovanej hnedej bulharskej keramiky) V rámci prehliadky nás očarili aj tradičné odevy  vytvorené z prírodných materiálov plátna, bavlny, konope a  karnevalové kostýmy nosiace sa pri príležitosti usporiadania maškarných bálov.(Mummers festival) Jedna z miestností múzea je vyhradená aj spôsobu stolovania rodiny v Plovdive z konca 19. storočia, hlavný repertoár pozostával z čalúnených stoličiek, keramických vitrín a kobercov, ktorých ručné tkanie bola výlučná záležitosť rodopských žien. Osobitná pozornosť v múzeu je venovaná jednotlivým hudobným nástrojom z rôznorodých regiónov Bulharska.(píšťalky, gadulka, bubon, tambura) Významným symbolom mesta je Plovdivský zborový spev, ktorého tradícia vzniku siaha do konca devätnásteho storočia.

Súvisiace články

04.09.2019 16:56

Atrakcie Dňa Ústavy SR v Bratislave

Pri príležitosti 27. výročia slávnostného podpísania ústavy SR premiérom Vladimírom Mečiarom a predsedom parlamentu Ivanom Gašparovičom boli verejnosti sprístupnené reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Deň Ústavy SR sa...
28.03.2019 20:01

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Aktuálna výstava Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je venovaná študentským rokom Ernesta Zmetáka. Slávnostné otvorenie výstavy Študentské roky Ernesta Zmetáka sa uskutočnilo dňa 28. marca 2019.