Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
12.05.2017 19:45

ZBAVENÍ PRÁVA – MAJETKU – ŽIVOTA

„ZBAVENÍ PRÁVA - MAJETKU - ŽIVOTA Židovský osud na Južnom Slovensku 1938 - 1947 “ je názov najnovšej knihy novozámockého autora, Tomáša Langa.

Kniha bola slávnostne uvedená v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch dňa 11.mája 2017. Čitateľom ju predstavil sociológ, spisovateľ, diplomat, čestný prezident Inštitútu pre verejné otázky doc. PhDr. Martin Bútora.

Doc. Ing. Tomáš Lang, PhD. sa narodil v roku 1942 v Budapešti. Jeho rodičia sa stali obeťami holokaustu. V súčasnosti žije v Nových Zámkoch. Je ženatý, má dve deti a štyri vnúčatá. Od roku 1992 sa intenzívne venoval uchovávaniu časti našej histórie, najmä histórie Židov na území, ktoré bolo v dôsledku I. Viedenskej arbitráže pričlenené k Maďarsku v rokoch 1938-45. V spoluautorstve s Alexandrom Strbom napísal dve publikácie: Az érsekújvári zsidóság története (Dejiny novozámockého židovstva) a Holokaust na južnom Slovensku na pozadí histórie novozámockých Židov.

Jeho najnovšia kniha cez štúdie a referáty sprostredkúva čitateľovi osud Židov na tzv. arbitrážnom území na juhu Slovenska, ktoré bolo v dôsledku 1. Viedenskej arbitráže od 2. novembra 1938 do konca 2. svetovej vojny pod jurisdikciou Maďarského kráľovstva. Čitateľ sa stretáva s viacerými pohľadmi na tému holokaustu na Južnom Slovensku.

Je v nej zachytená aj lokálna história niektorých židovských spoločenstiev s dôrazom na inkriminovanú dobu rokov 1938 – 1944. Autor knihy prezentuje prostredníctvom troch vidieckych miest a jednej obce proces vylučovania Židov z politického, hospodárskeho a spoločenského života, ich zbavenie občianskych a politických práv, možnosti obživy, majetku a nakoniec života.
V ďalších častiach knihy sa autor venuje obdobiu po fašistickom prevrate a v závere knihy ťažkostiam návratu a procesu zapojenia sa do každodenného života tých, ktorí to ťažké obdobie prežili.

Kniha prezentuje pestrosť výskumných nástrojov, cítiť z nej duch doby, približuje osobné spomienky tých, ktorí skúmané a verne popísané historické obdobie prežili.

Skutočnosť, že spoločenská sála Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch bola počas uvádzania knihy naplnená do posledného miesta čitateľmi rôznych generácií :študenti, stredný vek i tí skôr narodení, svedčí o tom, že si uvedomujeme potrebu poznávať dejiny a ich historické súvislosti.

Galéria

Súvisiace články

18.02.2018 21:36

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  v regione BARCELONA - mestečko L`Hospitalet projekt KA2 Erasmus+

Region Barcelona, L`Hospitalet - 3. nadnárodné stretnutie učiteľov partnerkých krajín projektu" BESTeachers, BESTudents" - Erasmus+, KA2 - Strategické partnerstvá. Miting učiteľov 6 partnerských škôl z Turecka, Španielska, Po...